Het college van de gemeente Doetinchem stelt een bedrag beschikbaar voor evenementen. Hier wordt het onderscheid gemaakt in:

  • grote evenementen
  • kleinschalige culturele en sportevenementen

Wanneer kunt u de subsidie aanvragen?

De aanvraag voor een groot evenement moet zijn ingediend vóór 1 maart voorafgaand aan het jaar dat de activiteit plaatsvindt.
De aanvraag om subsidie voor kleinschalige culturele en sportevenementen wordt uiterlijk 8 weken voor aanvraag van de activiteit ingediend. 

Logo eHerkenning

Vul uw aanvraagformulier Subsidie evenementen in. U hebt hiervoor DigiD inloggegevens nodig en voor bedrijven eHerkenning. 

Aanvraagformulier subsidie evenementen

Zorg dat u het volgende bij de hand hebt:

  • Contactgegevens organisatie, contactpersoon, inschrijving Kamer van Koophandel (indien van toepassing), bankrekeningnummer.
  • Beschrijving van de activiteit. U kunt dit intypen, maar het is ook mogelijk een document als bijlage toe te voegen.
    Geef hierbij aan op welke wijze de aanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden.
  • Begroting van de activiteit (het document met de begroting is verplicht als bijlage toe te voegen).

Levert het problemen op om het aanvraagformulier digitaal in te vullen?

Bel ons of mail naar subsidies@doetinchem.nl met als onderwerp Subsidie evenementen. Vermeld ook in uw mail: uw naam, telefoonnummer, de naam van de organisatie en uw vraag. Wij helpen u dan bij het indienen van uw aanvraag.

Subsidievoorwaarden

Het subsidiebeleid is vastgelegd in de Subsidieregeling evenementen en de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem.

Meer informatie

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een subsidie? Neem dan contact op met de afdeling maatschappij, bereikbaar op telefoonnummer (0314) 377 377. Vraag naar de medewerker subsidieverlening.

Hebt u gevonden wat u zocht?