Deze subsidie is bedoeld voor verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk op het gebied van sport, cultuur of vrijetijdsbesteding die investeren in nieuwbouw, verbouw of grootschalige inrichting van hun accommodatie.

Deze subsidie is niet bedoeld voor verenigingen of stichtingen die een gemeentelijke accommodatie huren en daarvoor een huur betalen die beneden de kostprijs ligt.

Subsidieplafond

Het college heeft een subsidieplafond vastgesteld van € 15.000,-.
Per jaar worden maximaal drie subsidies van € 5000 op basis van deze regeling verleend.

Het subsidiebeleid is vastgelegd in de Subsidieregeling investering in clubaccommodaties en de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015.

Subsidie aanvragen

De aanvraag voor subsidie clubaccommodaties kunt u indienen via subsidies@doetinchem.nl. Dit moet uiterlijk 13 weken voor het begin van de (ver)bouw. Bij de aanvraag voegt u de volgende bijlages toe: 

  • stukken vermeld in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem;
  • een plan tot financiering van de investering en de raming van de gevolgen voor de exploitatie die uit de investering voortvloeien;
  • een kostenspecificatie of -raming van de voorgenomen investering

Meer informatie

Zie voor meer informatie ook de pagina subsidie evenementen en de pagina over deelnamesubsidie.

Hebt u gevonden wat u zocht?