Nieuwsbericht 23 juni 2023

In de week van 19 juni zijn we gestart met de volgende fase in project Wijnbergen De Kwekerij: het bouwrijp maken van het toekomstige woongebied. Aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV voert de werkzaamheden uit. De aannemer legt onder andere de riolering en bouwwegen aan.

In dezelfde periode starten ook de nutsbedrijven met hun werkzaamheden

Als eerst plaatsen de nutsbedrijven drie middenspanningsruimtes. Vanuit deze ruimtes krijgen de woningen in het project elektriciteit. Daarna leggen de nutsbedrijven de benodigde kabels en leidingen voor elektra, water en andere nutsvoorzieningen aan.

Door de werkzaamheden is het gebied minder goed bereikbaar

Het gebied wordt ook deels afgesloten. Dit doen we om risico’s te beperken. We verwachten dat de werkzaamheden in oktober 2023 afgerond zijn.

Ga terug naar de pagina Wijnbergen De Kwekerij.