Logo DigiD

Om te kijken of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen, kunt u een check doen op de website van het Omgevingsloket(externe link).
Hier kunt u uw melding en/of aanvraag digitaal doen. Gebruik hiervoor uw DigiD(externe link) inloggegevens.

Bedrijven doen de melding met eHerkenning(externe link).

Logo eHerkenning

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)(externe link) behandelt namens de gemeente de meldingen van asbest. Minimaal 4 weken voordat u gaat slopen moet u een melding indienen.

In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien).
  Maximaal 35 m² verwijderen per perceel.
 • U verwijdert vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest.
  Maximaal 35 m² verwijderen per perceel.
 • U voert reparatie- of mutatie-onderhoudswerkzaamheden uit aan een gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt en/of u het gebouw tijdelijk niet voldoende kunt gebruiken.

Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. De termijn van vier weken start nadat een volledige nieuwe melding is gedaan.

Is uw melding compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

In sommige gevallen heeft u en/of een melding en/of een omgevingsvergunning nodig voor het slopen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een monument en een cultuurhistorisch waardevol pand. De termijn voor het behandelen van een omgevingsvergunning is 8 weken. De beslistermijn kan verlengd worden met 6 weken.

Op de pagina over omgevingsvergunningen vindt u meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Kosten

Een sloopmelding is gratis. Aan een omgevingsvergunning zijn wel kosten verbonden. 

Goed om te weten

Welke gegevens moet u bij de melding invullen?

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

Wanneer moet ik een asbestinventarisatierapport meesturen?

U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

 • meer dan 35 m² asbesthoudend materiaal verwijdert
 • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994

Dit rapport moet worden opgesteld door een bevoegd asbestinventarisatiebedrijf.

Aanvullende informatie

Asbest werd vroeger veel gebruikt in bouwmaterialen, vloerbedekking en huishoudelijke apparaten. Zolang de asbestvezels gebonden zijn aan stevig materiaal en niet kunnen worden ingeademd, zijn de risico’s klein. Als asbest in een woning zit en niet beschadigd is, mag dit meestal ook blijven zitten. Als u asbest gaat verwijderen, komen er vezels vrij. Ademt u deze vezels in, dan kunt u kanker krijgen. Daarom mag u asbest niet zomaar verwijderen. Bij het verwijderen van asbest moet u zich aan strenge regels houden. Daarom moet u in veel gevallen een melding doen. Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

Asbestwegwijzer

Weet u niet zeker of een bepaald materiaal asbest bevat? Kijk op de Asbestwegwijzer(externe link) om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen onderzoek kan aantonen of een materiaal of product asbest bevat. Laat een bevoegd bedrijf een asbestinventarisatie doen om dit na te gaan. Zij maken een asbestinventarisatierapport dat u inlevert bij de melding.

Asbest is niet verboden. Asbest mag alleen niet meer worden toegepast, hergebruikt, verwerkt en/of worden bewerkt.

Afvalbrengstation

Een inwoner van de gemeente Doetinchem mag met een geaccepteerde melding gratis maximaal 0,5 m3 asbest brengen naar het Brengpunt(externe link). Dit asbest moet dan wel, dubbel, in speciaal daarvoor bestemde plasticzakken worden verpakt.

Stappenplan asbest eraf, zonnepanelen erop

Voor meer informatie kijk op de website www.asbestsolutions.nl/asbestvandedaken(externe link)

Hebt u gevonden wat u zocht?