Op 15 december hebben Provinciale Staten van Gelderland de RES 1.0 Achterhoek vastgesteld. Daarmee hebben alle samenwerkingspartners van de RES Achterhoek de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. Hierin staat in hoofdlijnen de mogelijke verdeling van zon en wind in de regio om te komen tot 1,35 TWh* opwek aan duurzame energie in 2030.

Vervolg proces: samen d'ran

Met de vaststelling van de RES 1.0 breekt een nieuwe fase aan voor de Achterhoekse energietransitie; de verdere uitwerking van de RES 1.0 naar de RES 2.0. In de RES 2.0 worden de resultaten van de concretisering van zoekgebieden opgenomen en worden nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt. De RES 2.0 geeft hiermee een geactualiseerd beeld van de mogelijkheden in de energieregio Achterhoek.

Kijk voor meer informatie op: www.resachterhoek.nl

*Een Terawattuur (TWh) = 1 miljard Kilowattuur (kWh). Ter referentie: een koelkast gebruikt ca. 100 kWh per jaar en een smartphone 2 kWh. Een gemiddeld huishouden gebruikt gemiddeld 3500 KWh per jaar.