De Achterhoek heeft op 13 juli 2021 het ontwerp van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 gepubliceerd. Hierin staat dat de regio 1,35 TWh aan duurzame energie met zon en wind wil opwekken in 2030. De Achterhoek levert hiermee een bijdrage aan het Klimaatakkoord én aan de eigen regionale energie-ambities.

Afgelopen jaar hebben de acht gemeenten die samen de RES-regio Achterhoek vormen, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander onder het motto ‘samen d’ran’ onderzocht hoe en waar dit beste kan. De ontwerp-RES 1.0 gaat nu naar de volksvertegenwoordigers die er in het najaar een besluit over nemen.

De RES heeft als doel om de aarde te redden

De RES is een onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord. Elke regio (in totaal 30) moet een RES ontwikkelen, ook de Achterhoek. Doel van de RES is om in 2030 in Nederland 35 TWh aan duurzame energie met zon en wind op te wekken om de uitstoot van CO2 flink te verminderen.

Meer informatie vindt u op www.res-achterhoek.nl/ontwerpRES1