De RegioExpres moet er echt komen. Dat is niet alleen in het belang van Doetinchem, maar van de hele Achterhoek. De extra sneltrein tussen Winterswijk en Arnhem levert een tijdwinst van dertien minuten op. En dat is op het spoor heel veel. Met 21.000 reizigers per dag is het één van de drukste regionale spoorverbindingen van Nederland. Soms is in Wehl geen zitplaats meer te vinden en stopt de trein niet eens in Westervoort, omdat er niemand meer bij kan. Naast het spoor, hebben we alleen de A12 als verkeersader. En ook die is (te) druk.

Verbetering bereikbaarheid

Voor de RegioExpres gaan we uit van dubbelspoor tussen Didam en Doetinchem-De Huet. Naast het dubbelspoor zijn extra perrons nodig in Wehl en op De Huet en uiteraard aanpassingen aan de overwegen. De veiligheid staat voorop! Maar: dubbelspoor is slechts het middel. Ons doel is een betere bereikbaarheid van de hele regio Achterhoek. De normale dienstregeling (elk kwartier een trein naar Arnhem) blijft bestaan. Straks zitten de reizigers van de RegioExpres niet meer in de andere treinen, dus wordt het minder druk.

Berekend is dat de tijdwinst voor mensen die naar de Randstad of Nijmegen reizen oploopt tot 20 minuten. Tel uit je winst. Hiermee zorgen we er ook voor dat studenten in onze regio stage komen lopen en dat het voor werknemers aantrekkelijker wordt om voor Achterhoekse bedrijven te werken. En als meer mensen met de trein gaan, biedt het ruimte op de weg voor de mensen die wel met de auto moeten.

Tunnel Europaweg

Pijnpunt voor Doetinchem blijft de spoorwegovergang Europaweg. Door de verdubbeling van de rijstroken, ook op de rotondes, wordt de doorstroming verbeterd. Bovendien is het langzaam verkeer gescheiden. Maar op termijn is dat niet genoeg. Wij willen dat de Europaweg wordt ondertunneld. Dat is veiliger en beter voor de bereikbaarheid. De provincie Gelderland is het met ons eens, ProRail ziet de noodzaak helaas nog niet. Dat betekent dat we moeten blijven lobbyen, lobbyen en nog eens lobbyen in Den Haag. Dat zeg ik ook regelmatig in de gemeenteraad. Pleit voor deze tunnel, ook in uw eigen partij. Natuurlijk kost zo’n tunnel veel geld, in het verleden is wel gesproken over 30 miljoen. Dat kunnen de provincie en Doetinchem echt niet alleen betalen, daar hebben we het rijk bij nodig.

In de toekomst buig je vanaf de A18 na de tunnel onder het spoor linksaf de Liemersweg op. De noord-zuid verbinding loopt dan via de Energieweg en de Keppelseweg. Nu rijdt bijna iedereen nog rechtdoor richting centrum. Straks wordt dat gewoon een afslag. Het zal nog even duren voordat het zover is, maar volgens ons is dit de beste oplossing. Voor de bereikbaarheid, de leefbaarheid én de veiligheid. Doetinchem en de hele Achterhoek verdienen het!

Rens Steintjes
Wethouder Verkeer