De markt is in 't Brewinc, IJsselkade 13 in Doetinchem. In de hal van de bibliotheek staan meerdere marktkramen. Je krijgt van ons een kraam. Je kunt je idee naar eigen inzicht presenteren. Je kunt iets neerzetten om te laten zien, iets ophangen, versieren, wat dan ook. Maak je kraam zo aantrekkelijk mogelijk. Het is aan jou hoe je je idee het beste wil ‘verkopen’ aan onze raadsleden. Tijdens deze avond gaan raadsleden met je in gesprek over jouw idee.

Is het idee interessant voor een raadslid? Dan zal het raadslid zich ervoor inzetten om het idee samen met jou verder uit te werken in een voorstel voor de gemeenteraad.

Wie kun je tegenkomen op de markt?

 • Andere enthousiaste inwoners met een idee
 • Raadsleden
 • Wijkregisseurs
 • De burgemeester
 • Doetinchemse Uitdaging (om mensen en organisaties te verbinden om initiatieven uit te voeren die de leefbaarheid van inwoners bevordert en de onderlinge betrokkenheid kan versterken)
 • Wijk aan Zet Doetinchem (een fonds voor inwoners van Doetinchem met een goed idee voor de eigen buurt om deze nog mooier en fijner te maken)
 • Wethouders
 • De raadsgriffier
 • Iedereen die interesse heeft

​​​​​Praktische zaken

 • Afmeting marktkraam: 200x100 cm.
 • Er zijn stopcontacten aanwezig.
 • Kraam versieren vanaf 16.30 uur.
 • Inloop vanaf 19.00 uur. Eindtijd circa 21.30 uur.