Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen in de week of in de maand. Door uiteenlopende redenen. Voor deze kinderen kan een pleeggezin een uitkomst zijn. Daarom zijn pleegouders hard nodig, ook in de Achterhoek.

Vier weken lang stellen we graag vier pleegouders uit de Achterhoek aan u voor. Omdat zij weten hoe groot de vraag naar pleegouders is, pakken zij graag de rol van ambassadeur op. In deze laatste week aan het woord: Resie Rutten. Resie is al twintig jaar pleegouder en heeft ervaring met langdurige pleegzorg, crisispleegzorg en deeltijd pleegzorg.

Dit zijn ze! Onze ambassadeurs in de achterhoek. Marieke, Martine, Tiny en Resie

Resie: “We hebben een groot huis met veel ruimte. De eerste jaren hebben kinderen voor een langere tijd bij ons gewoond. Vele tot hun achttiende jaar om vervolgens (deels) zelfstandiger te gaan wonen. Met sommigen hebben we nog veel contact, zij zijn ‘kind aan huis'. De laatste jaren zijn we pleegouders voor jongeren van 12 tot 18 jaar die voor een kortere tijd bij ons wonen (crisisopvang) en we bieden deeltijdpleegzorg aan een jongetje van 6 jaar.

De vele positieve ervaringen, maar ook soms intensieve en moeilijke momenten, hebben mij doen besluiten om me als ambassadeur in te zetten. Ik vind het leuk om over pleegzorg te praten en over het leven met pleegkinderen. Mijn jarenlange ervaring wil ik graag delen met anderen, bijvoorbeeld met scholen, gemeenten en met aspirant pleegouders. Als ervaren pleegouder kan ik een positieve bijdrage leveren om tot een juiste keuze te kunnen komen om met pleegzorg te beginnen.”

Meer informatie

Wilt u graag vrijblijvend meer informatie over wat het inhoudt om pleegouder te zijn? Kijk dan eens op www.ikwilpleegouderworden.nl. U kunt er een informatiepakket aanvragen of u aanmelden voor een (online) informatiebijeenkomst. De eerstvolgende bijeenkomst is op Maandag 5 juli om 20.00 uur. U bent van harte welkom!