Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen in de week of in de maand. Door uiteenlopende redenen. Voor deze kinderen kan een pleeggezin een uitkomst zijn. Daarom zijn pleegouders hard nodig, ook in de Achterhoek.

Ambassadeurs aan het woord

Vier weken lang stellen we graag vier pleegouders uit de Achterhoek aan u voor. Omdat zij weten hoe groot de vraag naar pleegouders is, pakken zij graag de rol van ambassadeur op. In deze derde week aan het woord: Tiny van der Meer. Tiny is al 9 jaar pleegouder en heeft ervaring met langdurige netwerkpleegzorg.

Tiny: “Samen met mijn man heb ik twee kinderen, twee kleindochters en twee achterkleindochters. Wij zijn een netwerkpleeggezin. We hebben negen jaar geleden onze kleindochter in huis genomen, omdat ik heel graag wilde dat ze niet naar een vreemd gezin zou gaan. Dat bevalt zowel onze dochter, onze kleindochter (14 jaar), als ons heel goed. Ik ben ambassadeur geworden om zo misschien iets meer voor elkaar te krijgen en de gemeente te laten zien hoe pleegzorg er uitziet.” 

Meer informatie

Wilt u graag vrijblijvend meer informatie over wat het inhoudt om pleegouder te zijn? Kijk dan eens op www.ikwilpleegouderworden.nl. U kunt er een informatiepakket aanvragen of u aanmelden voor een (online) informatiebijeenkomst. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 15 juni om 20.00 uur. U bent van harte welkom!