Kwetsbare ondernemers

Het college van Doetinchem heeft zorgen over de situatie van veel ondernemers met een kleiner bedrijf in onze gemeente. Ondernemers met een paar werknemers en een heel gewoon inkomen. Velen van hen staat het water tot aan de lippen. Bovendien missen zij perspectief.

Wij vragen extra aandacht van de rijksoverheid voor de groep ondernemers met overwegend kleine bedrijven. Ondernemers met een winkel, horecabedrijf, sportonderneming of een andere vorm van bedrijvigheid. Deze groep ondernemers is -zeker de afgelopen periode- meer dan welke andere sector getroffen door de beperkende corona-maatregelen. Zij hebben op dit moment moeite het hoofd boven water te houden. Het zijn allemaal ondernemers die gewend zijn hard te werken (en als gevolg van de crisis nog wat harder), hun personeelsleden willen blijven betalen, de rekening van de huurbaas willen voldoen en hun klanten graag willen behouden. Ondernemers die werkweken maken waar een minister zich niet voor hoeft te schamen, maar die zich de afgelopen twee jaar eigenlijk zelf geen salaris konden veroorloven en fors interen op hun eigen vermogen. Ondernemers die er alles aan doen om maar uit de schulden te blijven. Mensen die nu letterlijk extra hard werken voor nop.

Het zijn juist deze ondernemers die bijvoorbeeld onze binnenstad en dorpskernen verfraaien met hun vaak prachtige winkels. Die zorgen dat binnensteden en kernen een aangename plek zijn om te verblijven. Ondernemers die zorgen voor werkgelegenheid voor velen in onze gemeente. Ondernemers die maken dat kleinschaligheid in een globaliserende wereld ook kan bestaan.

In onze grensstreek zien deze ondernemers hun klandizie weglekken naar digitale grootwinkelbedrijven of naar collega’s die open mogen blijven en hun essentiële aanbod wel erg verruimd hebben. Zij zien bovendien hun klanten de grens overtrekken om te winkelen, naar de kapper te gaan, te sporten of lekker een hapje te eten in een restaurant.

Het is niet aan ons om kritiek te uiten op het beleid van de rijksoverheid. Dat beleid hebben wij gesteund en uitgevoerd. We begrijpen hoe lastig het is om sturing te geven tijdens een crisis. Onze vraag gaat dus niet om generiek gewijzigd beleid. Wij vragen enkel om extra aandacht te hebben voor de groep kwetsbare ondernemers. Op deze manier zal er bovendien meer draagvlak blijven voor het beleid en kan de handhaving ook op een goede manier vorm gegeven worden.

De gemeente Doetinchem heeft binnen haar mogelijkheden al verschillende initiatieven genomen om hulp te bieden. Het gaat dan om gratis parkeren, uitstel van betalingen en vrijstelling van leges. Maar ook het bieden van ruimte aan ondernemers voor grotere terrassen of het mogelijk maken van laden en lossen in de binnenstad.

Wat moet er gebeuren door het Rijk? De bestaande regelingen bieden niet altijd soelaas. Ondernemers moet voor 2022 een beter perspectief geboden worden. Er moet duidelijkheid gegeven worden over hoe het wel kan en wat ze van anderen mogen verwachten. Er moet hen na twee jaar een écht vangnet geboden worden die een einde maakt aan hun onzekerheid. Ondernemen is risico nemen; dat klopt. Maar als overheid laten we al jaren zien dat we groepen in de samenleving die het moeilijk hebben een extra steuntje in de rug geven en een vangnet bieden. Het is nu de tijd dit vangnet op te zetten voor deze groep kwetsbare ondernemers! Op deze manier tonen we ons sociale gezicht en zijn we solidair.

Afrondend realiseren ook wij ons dat we er voor álle inwoners zijn en nu slechts aandacht vragen voor één groep uit onze samenleving. De situatie is daar echter nu ook naar. Wij zullen deze oproep actief delen met degenen die verantwoordelijkheid dragen voor het beleid.