De geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen in de gemeente Doetinchem zijn digitaal te bekijken op deze pagina. De meeste plannen staan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Heeft u vragen, neem dan contact op met Loket bouwen en wonen.

Stedelijk gebied

Bestemmingsplannen:

Bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - 2021':
Voor bijna het hele stedelijke gebied van de gemeente Doetinchem geldt het bestemmingsplan 'Stedelijk gebied - 2021(externe link)'. Deze kunt u op de landelijke website ruimtelijke plannen(externe link) bekijken.
Dit bestemmingsplan geldt niet overal. Er kan een nieuw bestemmingsplan, een herziening, zijn. Bijvoorbeeld voor een nieuwe ontwikkeling. Of er is gebruik gemaakt van een wijzigingsbevoegdheid. Dit staat bij wijzigingen. Ook kan het zijn dat het niet opgenomen was in Stedelijk gebied - 2021. Dit zijn een aantal 'gaten' in het plangebied.  Daar gelden andere bestemmingsplannen. Die staan hieronder. Bij de 'gaten' is aangegeven waar deze geldt. Het kan zijn dat daar ook 1 of meer parapluherzieningen gelden. Deze staan ook hieronder.

Herzieningen:

Wijzigingen:

'Gaten':

Parapluherzieningen:

Landelijk gebied

Beheersverordening:

Beheersverordening 'Landelijk gebied - 2020, reparatie 2022':
Voor bijna het hele landelijke gebied van de gemeente Doetinchem geldt de beheersverordening 'Landelijk gebied - 2020, reparatie 2022'. Deze kunt u via de volgende links bekijken:

Deze beheersverordening geldt niet overal. Er kan een nieuw bestemmingsplan, een herziening, zijn. Bijvoorbeeld voor een nieuwe ontwikkeling. Of het was niet opgenomen in 'Landelijk gebied - 2020, reparatie 2022'. Dit zijn een aantal 'gaten' in het verordeningsgebied. Daar gelden andere bestemmingsplannen. Die staan hieronder. Bij de 'gaten' is aangegeven waar deze geldt. Het kan zijn dat ook 1 of meer parapluherzieningen gelden. Deze staan ook hieronder.

Herzieningen:

Bestemmingsplannen die gelden voor 'gaten' in de beheersverordening:

 • Buitengebied 2000(externe link) juncto Buitengebied 2000 - herziening Buitengebied 2002(externe link) (voormalig gemeente Doetinchem) geldt voor de volgende locaties:
  • percelen gelegen naast Lubberslaan 19, ter plaatse van 'Omgevingsvergunning Lubberslaan 18 en 19 - 2016', dit zijn de kadastrale percelen ambt Doetinchem sectie B nummers 3102 en 3103
  • percelen ter plaatse van 'Omgevingsvergunning hoek Kilderseweg Europaweg Doetinchem - 2021', dit zijn de kadastrale percelen ambt Doetinchem sectie A nummers 6836, 6837, 6838, 6839, 7542, 7543, 9367 en sectie R nummers 78, 80, 81 en 82
 • Buitengebied 2002(externe link) (voormalig gemeente Wehl) geldt voor de volgende locaties:
  • percelen ter plaatse van 'Omgevingsvergunning Broekhuizerstraat 2 Wehl - 2018', dit zijn de kadastrale percelen gemeente Wehl sectie L nummers 265, 682, 908, 914, 915, 916 en 918
  • percelen ter plaatse van Koningsweg 5, dit zijn de kadastrale percelen gemeente Wehl sectie K nummers 65 en 600
 • Bezelhorstweg 31C - 2014(externe link) geldt ter plaatse van Bezelhorstweg 41
 • De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015(externe link) geldt ter plaatse van percelen tussen De Gaarde 345 en 347, dit zijn de kadastrale percelen gemeente Doetinchem sectie Z nummers 409, 410, 411, 412 en 413
 • Uitbreiding natuurbegraafplaats Slangenburg - 2021(externe link) geldt ter plaatse van percelen tussen de begraafplaats Nutselaer, Kommendijk, Beneden Slinge en de Goorstraat, dit zijn de kadastrale percelen ambt Doetinchem sectie K nummers 1087 (gedeeltelijk), 1118 en 1119
 • Ziekenhuis - 2017(externe link) geldt ter plaatse van de gronden aan de Ettenseweg/Kemnaderallee, dit zijn de kadastrale percelen gemeente Doetinchem sectie L nummers 498, 604, 605, 926, 928, 929, 930, 946, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 1429, 2413, 2811, 2812, 3003, 3007, 3008, 5325, 5326, 5328 en 5330

Parapluherzieningen:

Inpassingsplannen andere overheden

Hieronder staan de inpassingsplannen van andere overheden, die gelden binnen de gemeente Doetinchem.

Doetinchem-Wesel 380 kV(externe link)

Hebt u gevonden wat u zocht?