De geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen in de gemeente Doetinchem zijn digitaal te raadplegen op deze pagina. De meeste plannen zijn geplaatst op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hebt u vragen, neem dan contact op met de gemeente.

Landelijk gebied

Beheersverordening:

Beheersverordening 'Landelijk gebied - 2020':
Voor bijna het gehele landelijke gebied van de gemeente Doetinchem geldt de beheersverordening 'Landelijk gebied - 2020'. Deze kunt u via de onderstaande links raadplegen:

De beheersverordening is niet van toepassing op enkele specifieke gebieden. Dit zijn een aantal 'gaten' in het verordeningsgebied van de hiervoor genoemde beheersverordening. Per bestemmingsplan zijn deze gebieden hieronder genoemd waarvoor deze geldt, al dan niet in combinatie met een parapluherziening die hieronder ook genoemd zijn:

Bestemmingsplannen:

 • Buitengebied 2000 juncto Buitengebied 2000 - herziening Buitengebied 2002 (voormalig gemeente Doetinchem) geldt voor de volgende locaties:
  • percelen gelegen naast Lubberslaan 19, ter plaatse van 'Omgevingsvergunning Lubberslaan 18 en 19 - 2016', dit zijn de kadastrale percelen ambt Doetinchem sectie B nummers 3102 en 3103
  • percelen ter plaatse van 'Omgevingsvergunning hoek Kilderseweg Europaweg Doetinchem - 2021', dit zijn de kadastrale percelen ambt Doetinchem sectie A nummers 6836, 6837, 6838, 6839, 7542, 7543, 9367 en sectie R numers 78, 80, 81 en 82
 • Buitengebied 2002 (voormalig gemeente Wehl) geldt voor de volgende locaties:
  • percelen ter plaatse van 'Omgevingsvergunning Broekhuizerstraat 2 Wehl - 2018', dit zijn de kadastrale percelen gemeente Wehl sectie L nummers 265, 682, 908, 914, 915, 916 en 918
  • percelen ter plaatse van Koningsweg 5, dit zijn de kadastrale percelen gemeente Wehl sectie K nummers 65 en 600
 • Bezelhorstweg 31C - 2014 geldt ter plaatse van Bezelhorstweg 41
 • De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015 geldt ter plaatse van percelen tussen De Gaarde 345 en 347, dit zijn de kadastrale percelen gemeente Doetinchem sectie Z nummers 409, 410, 411, 412 en 413
 • Uitbreiding natuurbegraafplaats Slangenburg - 2021 geldt ter plaatse van percelen tussen de begraafplaats Nutselaer, Kommendijk, beneden Slinge en Goorstraat, dit zijn de kadastrale percelen ambt Doetinchem sectie K nummers 1087 (ged), 1118 en 1119
 • Ziekenhuis - 2017 geldt ter plaatse van de gronden aan de Ettenseweg/Kemnaderallee, dit zijn de kadastrale percelen gemeente Doetinchem sectie L nummers 498, 604, 605, 926, 928, 929, 930, 946, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 1429, 2413, 2811, 2812, 3003, 3007, 3008, 5325, 5326, 5328 en 5330

Parapluherzieningen:

Doetinchem en Langerak

Beheersverordeningen:

Bestemmingsplannen:

Parapluherzieningen:

Inpassingsplannen andere overheden, geldend binnen gemeente Doetinchem

Hebt u gevonden wat u zocht?