Voor 10-12 uur per week

Startdatum: Zo snel mogelijk in het nieuwe jaar

Je bent een gedreven en inspirerende voorzitter die sturing kan geven aan gedreven en deskundige leden. Je vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de gemeente Doetinchem. Je draagt graag bij aan goede advisering van het college van burgemeester en wethouders op terrein van het sociaal domein. Herken je je hierin? Dan maken wij graag kennis met jou!

Aanleiding voor deze vacature is het vertrek van de huidige voorzitter.

Wat doet de Sociale Raad?

De Sociale Raad (SR) is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem gevraagd en ongevraagd adviseert op het terrein van zorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie, werk en inkomen en jeugdzorg.

De SR heeft als doel om met zijn adviezen de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners te vergroten. Zo draagt de SR bij aan de verbetering van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid op het gebied van het sociaal domein en de uitvoering ervan.
De SR is momenteel bezig met het implementeren van een adviesrapport om de samenwerking tussen de gemeente en de SR nóg beter te maken.

Wat ga je doen als voorzitter?

 • Je bent het gezicht en eerste aanspreekpunt van de Sociale Raad en zit maandelijks de vergaderingen voor.
 • Je bereidt de agenda van de SR voor in overleg en met ondersteuning van het secretariaat en een aantal leden van de SR.
 • Je bouwt een samenwerkingsrelatie op met de gemeente.
 • Je weet wat er speelt in de Doetinchemse samenleving.

Wie zoeken wij?

 • Je bent maatschappelijk betrokken en hebt hart voor het welzijn van de inwoners van gemeente Doetinchem.
 • Je bent communicatief vaardig: je kunt luisteren, standpunten mondeling en schriftelijk goed verwoorden.
 • Je kan een vergadering leiden: je zorgt ervoor dat de leden van de Sociale Raad en haar cliëntgroepen tot hun recht komen.
 • Je haalt plezier uit werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bezit over gezond verstand en een kritisch denkvermogen.

Randvoorwaarden:

 • De inschatting is dat je gemiddeld 10-12 uur per week in deze functie steekt.
 • Je bent niet actief voor de gemeente Doetinchem en hebt geen rechtstreekse binding met één van de doelgroepen van het sociale beleid of een door een gemeente gecontracteerde partij.
 • Je wordt formeel benoemd en krijgt secretariële en beleidsmatige ondersteuning vanuit team beleid maatschappij.
 • Bij voorkeur ben je woonachtig in de gemeente Doetinchem.

Wat bieden wij?

 • Een verantwoordelijke en zelfstandige functie met een aantrekkelijke onkostenvergoeding à € 250,- per maand.
 • Een mooie kans om invloed te hebben op je directe sociale leefomgeving en het beleid van de gemeente.

Aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een standaard onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Gemeente Doetinchem

Doetinchem is een gemeente met stedelijke allure in een landschappelijk bijzondere omgeving: De Achterhoek. Ruimte voor groei, rust en veel groen kenmerken deze omgeving. Een gevarieerd aanbod van voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, gezondheidszorg en sport typeren de stad.

Doetinchem heeft een landelijke ligging en een hoog voorzieningenniveau. Dat maakt het een gemeente om van te (gaan) houden en ook een gewilde omgeving om in te wonen, werken en recreëren. De gemeente telt ruim 58.000 inwoners en bestaat uit de stad Doetinchem en de kernen Wehl, Nieuw-Wehl en Gaanderen.

Doetinchem staat voor grote opgaven die samenhangen met de centrumfunctie die de gemeente in de regio vervult. De ambities vragen van medewerkers het vermogen om samen te werken, initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.

Hoe kun je solliciteren?

Enthousiast? Je kunt tot en met 14 december 2023 solliciteren door een mail te sturen naar socialeraad@doetinchem.nl t.a.v. mevrouw Jolanda Spaan. De gesprekken vinden plaats in de ochtend van 21 december.

Wij dagen jou uit om je zodanig te presenteren dat jouw persoonlijkheid goed tot uitdrukking komt.

Meer informatie nodig?

Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met Jolanda Spaan telefoon 06 52 07 66 72 . Mailadres socialeraad@doetinchem.nl

Lees ook de Regeling sociale raad gemeente Doetinchem 2016(externe link) op de website van officielebekendmakingen.nl.