Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) in werking. 

Dit kan invloed hebben op een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Tot 31 december 2023 kunt u nog op basis van de Wabo een omgevingsvergunning aanvragen. Vanaf 1 januari 2024 kan dit niet meer. Dan kunt u een aanvraag omgevingsvergunning alleen nog indienen vanuit de Omgevingswet.

Kijk voor meer informatie op de pagina Algemene informatie omgevingswet

Veel aanvragen en vooroverleggen

Momenteel worden er heel veel aanvragen/vooroverleggen ingediend voor bouwplannen. Door de drukte kunnen wij de aanvragen niet zo snel oppakken als wij zouden willen. Houd daarom rekening met langere doorlooptijden. Wij zijn op zoek naar gekwalificeerde ondersteuning, maar die is moeilijk te vinden. Tot die tijd vragen wij uw begrip voor de situatie.

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor verschillende activiteiten, zoals o.a. bouwen, kappen, slopen, uitweg, milieu, monumenten.
U kunt hierdoor verschillende activiteiten in één keer regelen. Dit komt voort uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via omgevingsloket.nl(externe link) kunt u een vergunningcheck doen. Voor al uw vragen kunt u ook contact opnemen met het Loket bouwen en wonen (0314) 377 377). Onder het tabblad Goed om te weten vindt u vragen en tips die u kunnen helpen bij het invullen van de vergunningencheck. Hier vindt u ook meer informatie over het vergunningvrij bouwen.

Toets Integriteitsbeoordeling (Wet Bibob)

Als u een omgevingsvergunning wilt aanvragen of een melding wilt doen, kan het zijn dat uw aanvraag of melding valt onder ons Bibob-beleid. Bibob staat voor ‘Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar bestuur’. Als er een ernstig gevaar dreigt dat de vergunning wordt misbruikt, kan het bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Ook wordt de concurrentiepositie van bonafide aanvragers beschermd. In onze Beleidsregels Bibob is te zien in welke situaties een toets wordt uitgevoerd. Meer informatie over de Wet Bibob en ons Bibob-beleid leest u op wetten.nl/Wet bevordering integriteitsbeoordelingen(externe link) en lokaleregelgeving.overheid.nl/Beleidsregels toepassing Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen(externe link).

Wat moet u doen als u een omgevingsvergunning nodig heeft?

Het kan zijn dat u eerst graag een vooroverleg (principebesluit) wilt hebben over uw aanvraag omgevingsvergunning of voor een wijziging van het bestemmingsplan. Op de pagina Vooroverleg en principebesluit vindt u meer informatie. Ook de situaties waarin een vooroverleg wordt geadviseerd, worden daarin genoemd. Het vooroverleg vindt plaats voordat u uw vergunningaanvraag definitief indient.

Op omgevingsloket.nl(externe link) kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen. U vult het aanvraagformulier in en voegt daarbij de noodzakelijke bijlagen toe. Na het indienen van de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. De gemeente publiceert de aanvraag op de website officiële bekendmakingen. De gemeente toetst of de aanvraag compleet is en u ontvangt hiervan een bericht. Bekijk de pagina bekendmakingen voor meer informatie.

Hoe lang duurt het voordat u uw vergunning krijgt?

De termijn hangt af van de activiteit die u hebt aangevraagd. Voor een reguliere aanvraag (bijv. een dakkapel, aanbouw of woning) is de beslistermijn 8 weken. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Bij activiteiten zoals milieu, monumenten of ontheffingen van het bestemmingsplan is de beslistermijn 26 weken, de zogenoemde uitgebreide procedure. Ook deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. De vergunning wordt gepubliceerd op de website officiële bekendmakingen(externe link). In de vergunning staat hoe bezwaar of beroep kan worden ingediend. Op de pagina Bezwaar en beroep indienen leest u meer informatie.

Wat kost het?

De kosten zijn afhankelijk van onder andere:

 • eventueel benodigd principebesluit
 • de bouwkosten
 • de benodigde werkzaamheden voor een vergunning
 • de te doorlopen procedures

Voor de actuele tarieven kijkt u in onderstaande legesverordeningen en welstandsregeling.

Bekijk ook het uitklapveld Woningbouwtype code en toeslagen voor de leges.

De tarieventabellen van eerdere jaren kunt u bekijken in het archief van de website(externe link).

Woningbouwtype code en toeslagen voor de leges

Woningtype zonder verdieping P1, K1, H1, woningtype met verdieping P2, K2, H2, S2, woningen met 2 of drie verdiepingen P3, K3, H3, S3, S4
Flats en appartementen P4, P5, P6, P7, Urban Villa's UV3, UV4, UV5, UV6

Voor alle gebouwen is uitgegaan van een standaard afwerkingsniveau. Alleen voor woningvoorzieningen is deze verder onderverdeeld. Voor alle uitvoeringsniveaus geldt het bouwbesluit.

Uitvoeringsniveau Standaard

Spouwmuur met normale isolatie, buitenspouwblad gevelsteen, binnenspouwblad kalkzandsteen. Hardhouten buitenkozijnen, plaatstalen binnenkozijnen en opdek binnendeuren, vurenhouten trappen, tegelwerk natte ruimte tot 1,8 meter, binnenwanden behangklaar, Vr-ketel met warm-tapwatervoorziening, normaal schakelmateriaal, standaard keuken en sanitair. Het betreft meestal de goedkopere (planmatige gebouwde) huur- en koopwoningen.

Uitvoeringsniveau Hoogwaardig

Spouwmuur met normale isolatie, buitenspouwblad gevelsteen, binnenspouwblad kalkzandsteen. Hardhouten buitenkozijnen en plaatstalen binnenkozijnen, opdek binnendeuren, vurenhouten trappen, tegelwerk natte ruimte tot 2,20 meter, binnenwanden behangklaar, gedeeltelijk stucwerk in de woon- en verkeersruimten. Hr-ketel met warm-tapwatervoorziening, beter schakelmateriaal, betere keuken en sanitair. Het betreft meestal de middensector (planmatige gebouwde) huur- en koopwoningen.

Uitvoeringsniveau Luxe

Spouwmuur met optimale isolatie, buitenspouwblad betere gevelsteen, binnenspouwblad kalkzandsteen. Hardhouten buitenkozijnen en hardhouten binnenkozijnen,  luxe stijl binnendeuren, hardhouten trappen, luxe tegelwerk natte ruimte tot plafond, binnenwanden stucwerk. Hr-ketel met warm-tapwatervoorziening, luxe design schakelmateriaal, luxe design keuken en sanitair. Het betreft meestal de duurdere in opdracht gebouwde koopwoningen.

Toeslagen

Gebouwen kunnen dezelfde vorm hebben, maar de afwerkingen of installaties kunnen verschillend zijn. Het kunnen verschillende geveltypen zijn, bijvoorbeeld andere materialen voor de kozijnen. De gebouwinstallatie kan van simpele uitvoering zijn tot aan een high tech installatie. De architectuur kan per gebouw dan ook nog erg verschillen. Hierdoor ontstaat afwijkende architectuur. Gevels kunnen strak zonder enige uitbouw zijn tot aan veel verfraaiingen.

Voor de verschillende gebouwen worden de toeslagen in percentages gegeven. Per gebouwtype zijn er verschillende toeslagen.

 1. Civieltechnische voorzieningen
 2. Agrarische en indrustriële voorzieningen
 3. Administratieve, commerciële en beschermende voorzieningen
 4. Gezondheids- en sociale voorzieningen
 5. Recreatieve voorzieningen
 6. Onderwijs-, wetenschaps en Informatievoorzieningen
 7. Woonvoorzieningen

Gebouw Beheer Voorzieningen

 • PLC (Programmable Logic Circuit of Controller) = Installatie voor het regelen van de CV-opwekking
 • IBS (Installatie Beheer Systeem) = Installatie voor beheer van de installatie
 • GBS (Gebouw Beheer Systeem) = Installatie voor regeling van het klimaat en brandmelding
 • GBS PLUS ( Gebouw Beheer Systeem) = Installatie voor regeling van het klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging
 • GBS PLUS PLUS ( Gebouw Beheer Systeem) = Installatie voor regeling van het klimaat, brandmelding en inbraakbeveiliging, verlichting en toegangscontrole

Toeslagen gebouwtype

Hieronder vindt u per gebouwtype de toeslag voor de verschillende onderdelen.

Toeslag gebouwtype 1
UiterlijkPercentage
Geschilderde wanden2%
Hoog verlichtingsniveau3%

Waar hieronder wordt gesproken over Afwijkende architectuur wordt daaronder verstaan:  natuursteen beplating, luxe aluminium, houten of kunststof puien, inhammen of ronde hoeken.

Toeslag gebouwtype 2
UiterlijkInstallatieInrichting
Afwijkende architectuur:  4%PLC:  2%Kantooroppervlak groter dan 15% van het oppervlak bij bedrijfsgebouwen: 2%
Betonnen draagconstructie i.p.v. staal: 3%IBS: 2% 
Metalen gevelbeplating in kleur: 1%GBS: 4% 
Dockshelters met docklevelers: 2%GBS Plus: 6% 
Toeslag gebouwtype 3
UiterlijkInstallatie
Afwijkende architectuur: 5%PLC: 1%
Vliesgevel: 9%IBS: 2%
 GBS: 4%
 GBS PLUS: 6%
 GBS PLUS PLUS: 8%
Toeslag gebouwtype 4
UiterlijkInstallatie
Afwijkende architectuur: 4%PLC: 1%
Vliesgevel: 8%IBS: 3%
 GBS: 5%
 GBS PLUS: 7%
 GBS PLUS PLUS: 10%
Toeslag gebouwtype 5
UiterlijkInstallatie
Afwijkende architectuur: 3%PLC: 1%
 IBS: 1%
 GBS: 2%
 GBS PLUS: 4%
 GBS PLUS PLUS: 8%
Toeslag gebouwtype 6
UiterlijkInstallatie
Afwijkende architectuur: 5%PLC: 1%
Vliesgevel: 7%IBS: 2%
 GBS: 4%
 GBS PLUS: 6%
 GBS PLUS PLUS: 8%
Toeslag gebouwtype 7
UiterlijkInrichtingProjecttoeslag
Afwijkende architectuur: 5%Sanitair luxe: 3%tot 20 woningen: 0%
Rieten daken: 4%Keuken luxe: 6%van 21 tot 50 woningen: -4%
 Keuken zeer luxe: 12%van 51 tot 100 woningen: -7%
  vanaf 101 woningen: -8,5%

Goed om te weten

Wat is handig om te weten bij het invullen van de vergunningencheck?

 • De vraag of de woning en/of het pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt, kunt u voor de gemeente Doetinchem beantwoorden met nee. De gemeente Doetinchem kent geen beschermde stads- of dorpsgezichten.
 • Wanneer u de check hebt gedaan, ziet u of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft. Soms geeft de uitslag ook aan dat misschien een ruimtelijke procedure nodig is. Dit heeft te maken met het bestemmingsplan dat voor dat gebied geldt.
  Veel bestemmingsplannen staan op de website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Alle bestemmingsplannen, onherroepelijk of in procedure, zijn vermeld op de pagina bestemmingsplannen.
 • Bij de papieren aanvraag wordt bij het item 'samenstellen en downloaden' de volgende vraag gesteld: welke activiteiten zijn van toepassing? Zijn er naast de optie die al aangevinkt is geen activiteiten van toepassing? Vink dan aan 'geen van bovenstaande'.

Waar vind ik meer informatie over vergunningvrij bouwen?

Bekijk brochures over vergunningvrij bouwen en verbouwen op de website van de Rijksoverheid(externe link)

Welke activiteiten vallen onder de omgevingsvergunning?

De volgende activiteiten zijn in Doetinchem opgenomen in de omgevingsvergunning:

Op de website aimonline.nl(externe link) kunt u checken of uw bedrijf een vergunning of melding nodig heeft voor het onderdeel milieu. Hier krijgt u inzicht in de milieuregels en maatregelen en kunt u online een melding Activiteitenbesluit indienen. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is bedoeld voor milieurelevante activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben. Er moet sprake zijn van een inrichting zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

In een omgevingsvergunning zijn veel vergunningen opgenomen, maar niet allemaal.

Waar heb ik nog meer een vergunning/melding voor nodig?

Voor diverse activiteiten die niet in de Wabo zijn opgenomen zijn ook vergunningen of meldingen verplicht. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van een terras, het organiseren van een evenement en het schenken van alcohol. Zie voor meer informatie bij Vergunningen en meldingen.

Kan ik in één keer meerdere activiteiten tegelijk (bijv. bouw- en kaptoestemming) aanvragen?

Alles in één keer aanvragen is juist het voordeel van de Wabo. Wij adviseren u om de aanvraag zoveel mogelijk in één keer in te dienen. Het scheelt u en de gemeente veel werk. U spaart daarmee ook leges uit.

Moet ik rekening houden met bomen als ik werkzaamheden ga uitvoeren?

Ja, u moet rekening houden met de bomen. Zo moeten bijvoorbeeld bouwhekken 1 meter buiten de kroonprojectie worden geplaatst. Ook mogen voertuigen of bouwketen niet op het wortelpakket worden geplaatst. In de Bomenposter en in de folder Tien geboden bomen vindt u de randvoorwaarden. In de Bomenposter worden aan de hand van tekeningen de randvoorwaarden uitgelegd. In de folder zijn de 10 geboden voor bouw of aanleg bij bomen opgenomen.

Riool- en hemelwaterafvoer

Wanneer u nieuw bouwt, uitbouwt of aanbouwt, mag u het rioolwater (vuilwater: douche, toilet, etc.) aansluiten op de riolering van de gemeente. Op de website van Buha(externe link) vindt u hierover meer informatie. Voor een nieuwbouwwoning moet u hiervoor een rioolaansluitingsvergunning(externe link) aanvragen.

Voor het hemelwater gelden andere regels. Het hemelwater moet op eigen terrein verwerkt worden. Daar bent u als perceeleigenaar zelf verantwoordelijk voor. Dit mag dus niet op de riolering worden aangesloten. U moet hiervoor zelf voorzieningen treffen. Dit kan bijvoorbeeld met infiltratiekratten. Voor de eisen met betrekking tot de infiltratievoorziening verwijzen wij u naar de eerdergenoemde website van Buha.

Bodemonderzoek en -sanering

Voordat u gaat bouwen, is het belangrijk om te weten of de bodem schoon is. Mogelijk is bodemonderzoek hiervoor nodig.

Zijn er subsidies mogelijk?

Wanneer u een monument hebt kunt u in sommige gevallen een subsidie aanvragen. Op de pagina Subsidie monument leest u er meer over. Voor meer informatie in het kader van duurzaamheid gaat u naar de pagina Doetinchem duurzaam.

Kan ik mijn vergunning ook nog op papier indienen?

Ja. Als u een computer heeft, kunt u eerst de vergunningcheck invullen. U kunt de uitkomsten uitprinten. De print gebruikt u dan bij het invullen van uw aanvraag op papier. Het digitaal invullen heeft overigens veel voordelen. U kunt voor uw aanvraag of melding gewoon thuis blijven. U hoeft ook geen rekening te houden met openingstijden van het stadhuis. De website van het Omgevingsloket is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken. Ook betaalt u bij het digitaal aanvragen minder legeskosten dan bij de aanvraag op papier. Verder scheelt het u print-, plot- en kopieerkosten. Een papieren aanvraag moet u namelijk in tweevoud indienen.

Heeft u gevonden wat u zocht?