Denk of werk mee aan de omgevingsvisie in Doetinchem

In Doetinchem werken we aan een omgevingsvisie voor onze gemeente. Op weg naar deze visie zetten we een tussenstap: de omgevingsagenda. In de omgevingsagenda gaan we in op verschillende thema’s. Denk hierbij aan Doetinchem als woon- en werkgemeente. Maar ook: hoe gaan we om met de uitdagingen in buitengebied? 

In de omgevingsagenda doen we uitspraken, maar stellen we ook vragen. De vragen gaan vooral over de ingewikkelde thema’s waar verschillende meningen over bestaan. De omgevingsagenda nodigt uit om mee te denken of zelfs mee te werken.

Van agenda naar visie 

We maken de omgevingsagenda op basis van informatie uit de vele gesprekken die in elf tijdelijke deelgebieden zijn gevoerd met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Ook is de informatie afkomstig uit bestaand beleid en lokale en landelijke opgaven. Nieuwe inzichten als gevolg van ontwikkelingen zoals de Regionale Energiestrategie en Doetinchem 2036 hebben ook invloed op de omgevingsagenda. Door de omgevingsagenda verder uit te werken, komen we tot een omgevingsvisie. De verwachting is dat we eind dit jaar de omgevingsagenda kunnen  vaststellen. Daarna werken we verder aan de omgevingsvisie. 

Denk of werk mee

Het vraagt nog het nodige om van een omgevingsagenda tot omgevingsvisie te komen. Soms moeten ideeën concreter worden uitgewerkt en soms moet er nog ontbrekende informatie worden opgehaald. Hier kunt u ook een rol
in spelen. Meedenken of meewerken wordt daarom gewaardeerd!

Wij werken graag met u verder aan dit proces 

Bent u geïnteresseerd in één of meerdere van de opgaven in de omgevingsagenda? Ziet u een rol voor uzelf of voor uw organisatie? Heeft u concrete ideeën die bijdragen aan de opgaven? Of, kunt u op een andere manier iets betekenen? Dan komen  we graag met u in contact zodra de omgevingsagenda eind dit jaar gereed is. Via  www.omgevingswetdoetinchem.nl blijft u op de hoogte en leest u meer over de manier waarop u een bijdrage kunt leveren.

Hoe zat het ook alweer? 

De omgevingsvisie is een belangrijk document voor onze gemeente. In de omgevingsvisie komt op hoofdlijnen te staan  hoe wij willen dat onze gemeente er uit gaat zien op het gebied van wonen, (be)leven en werken. In de omgevingsvisie komen dus veel onderwerpen samen. Waar en hoe willen we wonen? Waar willen we recreëren? Waar willen we ‘groen’? Dit soort vraagstukken doen een beroep op de ruimte die we in onze gemeente hebben. Daar moeten we goed over nadenken zodat alles goed op elkaar aansluit en we het meest uit onze ruimte halen.