De gemeente Doetinchem biedt particulieren een unieke kans. Onder het motto ‘Maak van je droom een huis’ zijn op diverse plekken bouwkavels beschikbaar. Op deze kavels kunnen mensen binnen randvoorwaarden zelf met een architect en aannemer een huis ontwerpen en bouwen. Geheel naar eigen wens en smaak. Echter wel binnen de gestelde beeldkwaliteitseisen. 

Bekijk voor het actuele aanbod onze pagina Nieuwbouwprojecten.

Zelfbewoningsplicht

De gemeente Doetinchem mag geen voorrang verlenen aan eigen inwoners omdat zij een dergelijke voorkeursregeling niet mag toepassen. Wel heeft de gemeenteraad van Doetinchem eind november 2021 ingestemd met de beleidsregels zelfbewoningsplicht. De zelfbewoningsplicht heeft betrekking op nieuwbouwkoopwoningen met een vrij op naam koopprijs tot en met € 350.000,-. De regels gelden vanaf 1 januari 2022. 

De zelfbewoningsplicht geldt voor 5 jaar en is verbonden aan de woning. Wordt de woning binnen 5 jaar verkocht dan geldt de zelfbewoningsplicht ook voor de nieuwe eigenaar, tot de 5 jaar verstreken zijn. Met deze regels verkleint de gemeente de concurrentie binnen dit segment van de woningmarkt en geeft de gemeente starters en andere inwoners met een middeninkomen meer mogelijkheden om een passende woning te kunnen kopen.
 

Uitgifte van de kavel

De kavels binnen onze nieuwbouwprojecten worden uitgegeven door middel van loting. Onder het uitklapveld Spelregels loting leest u hoe u mee kunt doen aan de loting en wat de kosten hiervan zijn.

Na de loting geldt het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dat wil zeggen dat de reservering van een kavel gebeurt in de volgorde waarin geïnteresseerden zich melden bij de gemeente. Als u de kavel wilt reserveren, hoort u direct of deze nog beschikbaar is. U kunt dan ter plekke reserveren. Een inschrijfformulier vindt u op de website van het project of vraagt u op bij de medewerker gronduitgifte van de gemeente Doetinchem, telefoon (0314) 377 377.
 

Spelregels loting

Bent u op zoek naar een bouwkavel en wilt u meeloten voor een kavel binnen een van onze nieuwbouwprojecten? Lees onderstaande informatie dan goed door. Hier leest u onder andere hoe u mee kunt doen en hoe de verloting verloopt.

Lotingskosten en inschrijfgeld

Zodra bekend is wanneer u zich kunt inschrijven voor een kavel, zal dit op de website en de gemeentepagina worden gepubliceerd. U kunt vanaf dat moment het inschrijfformulier voor de loting invullen. De kosten hiervoor bedragen € 71,70. U ontvangt hiervoor per post een nota die u moet betalen voordat de loting plaatsvindt. Als u niet op tijd betaalt, kunt u niet meedoen aan de loting. 

Het bedrag dat u betaalt is tegelijkertijd een aanbetaling voor de optie als u een kavel krijgt toegewezen. Het totale inschrijfbedrag is € 200,-. Als u de aangeboden kavel daadwerkelijk in optie wilt nemen, betaalt u het resterende bedrag van € 128,30. Wordt u na de loting als reserve geregistreerd en krijgt u op een later moment alsnog een kavel aangeboden? Dan betaalt u, wanneer u deze accepteert, ook dan de resterende € 128,30. 

De lotingskosten en inschrijfgeld worden in geen geval geretourneerd.

Toewijzen kavels

U mag op het formulier meerdere voorkeurkavels invullen. Het aantal voorkeuren is afhankelijk van het project. Als u als enige een bepaalde kavel als eerste voorkeur hebt aangegeven, krijgt u die kavel direct toegewezen. U doet dan niet mee aan de loting. 

Tweekappers

Op sommige plannen worden tweekappers uitgegeven. De spelregels voor de toewijzing van tweekappers zijn als volgt:

  • Als u een tweekapper wilt bouwen met uw eigen medebouwer, kunt u samen op één inschrijfformulier uw gegevens invullen en uw voorkeur van kavels aangeven. U krijgt dan samen één lotnummer.
  • Als u geen eigen medebouwer heeft, schrijft u zich in als individu en krijgt u ook vanzelfsprekend één lotnummer.
  • Schrijft u zich in met een medebouwer, dan gaat u vóór op degenen die zich als individu voor een tweekapper inschrijven.

Trekking notaris

De loting waaraan u deelneemt, wordt in besloten kring door een notaris voltrokken. Aan de hand van de trekking wijzen wij de kavels toe. U krijgt na de toewijzing een schriftelijke bevestiging. 

Spelregels bij uitgifte na loting

Voor het reserveren van de kavel na de loting, gelden de volgende regels:

  • ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’.
  • De kosten voor het reserveren van een kavel zijn € 200,- inclusief btw. U ontvangt hiervan een nota. Dit inschrijfgeld krijgt u niet terug. Ongeacht of u de kavel koopt of niet.
  • U kunt alleen persoonlijk en voor uzelf de kavel (voorlopig) reserveren.
     

Reservelijst

Als de kavel niet meer beschikbaar is, kunt u zich laten plaatsen op een reservelijst. Voor de reservelijst gelden dezelfde regels als voor de reservering. Dat wil onder andere ook hier zeggen: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Wanneer een kavel terugkomt uit de reservering, kan een kavel aan een nieuwe geïnteresseerde worden aangeboden. In die situatie gebruiken we de reservelijst. De kavel wordt dan aangeboden aan degene die als eerstvolgende voor die kavel op de reservelijst staat. Wanneer de kavel dan ook wordt gereserveerd, moeten de inschrijfkosten van € 200,- inclusief btw worden betaald. Wil de eerstvolgende de aangeboden kavel niet reserveren, dan blijft hij nog wel voor eventuele andere genoteerde kavels op de reservelijst staan.
 

De optie (reservering)

Wanneer u zich ingeschreven heeft voor een beschikbare kavel, is er sprake van een optie (een reservering). Binnen 2 tot 4 weken ontvangt u van deze optie een schriftelijke bevestiging. Hierbij wordt ook de koopovereenkomst op uw naam meegestuurd. De optie op de kavel geldt twee maanden vanaf de datum waarop de optie is ingegaan. Voor een optie hoeft u alleen de inschrijfkosten te betalen. U kunt binnen twee maanden de optie zonder kosten annuleren. U bent dan wel de inschrijfkosten kwijt.

Verlenging van de optie

Bent u er na twee maanden (bijna) zeker van dat u de kavel wilt kopen? Dan kunt u de optie met zes maanden verlengen. Dit doet u door de koopovereenkomst voor het eindigen van de optie, dus binnen twee maanden, ondertekend terug te sturen. U ontvangt dan van de gemeente een nota voor de betaling van een waarborgsom. Deze bedraagt € 5.000,- inclusief btw. U moet het bedrag binnen vier weken betalen. Koopt u de kavel? Dan wordt de betaalde waarborgsom verrekend met de kavelprijs. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.
Besluit u tijdens de verlenging de kavel niet te kopen? Dan moet u dit uiterlijk vóór het einde van de verlengingsperiode schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken. Anders is de koop definitief. U bent dan wel de betaalde waarborgsom kwijt.

Definitieve koop

Hebt u voor het einde van de verlenging de kavel niet teruggegeven? Dan is de koop definitief. U hebt dan nog eens zes maanden de tijd om de grond daadwerkelijk te kopen. 

Over deze periode wordt rente berekend over de koopsom van uw kavel op basis van de rente voor uitgifte grond in erfpacht volgens de grondprijzentabel van de gemeente Doetinchem op het moment dat uw verlenging eindigt. 

Naar de notaris

Nadat de koop definitief is geworden, wordt dit vastgelegd in de notariële aktie (de levering). U kiest zelf een notaris en geeft de notaris zelf opdracht. 

De overdracht moet voor het einde van de rentedragende periode van zes maanden gebeuren. De afspraak is dus binnen veertien maanden, gerekend vanaf het moment van de ingangsdatum van de optie. Doet u dit niet? Dan bent u de kavel kwijt en wordt u een boete van 10% van de kavelprijs in rekening gebracht.

Geeft u de kavel terug wanneer de koop al definitief is geworden (dus na acht maanden)? Dan krijgt u hiervoor ook een boete van 10% van de kavelprijs. De betaalde waarborgsom wordt in beide gevallen verrekend met de boete.

Particulier opdrachtgeverschap

Vertaal je woonwensen naar een woning. Zelf, vanaf de eerste ingeving tot en met de indeling. Leg eigenhandig het fundament voor de manier waarop je elke dag het liefste leeft. Dit particulier opdrachtgeverschap leidt tot veel variatie in huizen en daarmee tot aantrekkelijke woonwijken. En er zijn kavels voor zowel de kleinere als de grote portemonnee. Dit leidt tot een meer gevarieerde samenstelling van de buurten.

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Binnen sommige projecten zijn naast kavels voor vrijstaande woningen ook kavels voor twee-onder-een-kapwoningen en rijenbouw beschikbaar. Ook hier is het mogelijk om met een of meerderen een eigen huis te bouwen. Bijvoorbeeld zelfbouw in een rij met een stel vrienden of bekenden. Deze gezamenlijke bouw wordt collectief particulier opdrachtgeverschap genoemd. Op deze manier is het bouwen van een huis naar eigen wens voor veel meer mensen mogelijk.

Spelregels

De gemeente Doetinchem geeft particuliere woningbouwers graag de ruimte. Daarom houdt de gemeente de voorwaarden waaraan de bouwplannen moeten voldoen zo beperkt mogelijk. Er zijn enkele spelregels. Die zijn nodig om aan wettelijke eisen te voldoen of om de beeldkwaliteit van de wijk als geheel te bewaken. De spelregels zijn vastgelegd in het Stedenbouwkundig plan. Deze worden als leidraad genomen voor de bouw van de woning en de inrichting van de kavel.

Meer weten?

Op de diverse projectpagina’s vind je meer informatie over de spelregels per project.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen wordt steeds meer de regel. Dit levert veel voordelen op. In veel gevallen zijn er subsidies aan te vragen bij de gemeente, de provincie of de nationale overheid. Kijk voor meer informatie op de pagina Doetinchem duurzaam.

Omgevingsvergunning

U hebt maximaal vijf jaar de tijd om een ontvankelijke (complete) omgevingsvergunning in te dienen. De tijd gaat in vanaf het ondertekenen van de koopovereenkomst. U mag dus ook de kavel kopen en pas later bouwen.

Grondprijzen

Grondprijzen woningbouw 2023
WoningbouwVanaf prijs (tenzij anders vermeld)BTW

Kavels particulier opdrachtgeverschap 

€ 357,- < 800 m2,  €218,- > 800 m2inclusief
Vrijstaand€ 357,- < 800 m2,  €218,- > 800 m2inclusief
Twee onder één kap€ 357,- per m2inclusief
Rijwoning€ 357,- per m2inclusief
Rijwoning, sociale huur (kavel 120 m2)€ 30.250,- per kavelinclusief
Appartementmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel 
Appartement, sociale huurmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel 
Bijzondere woonvormenaansluiting zoeken bij bovenstaande categorieën 
Grondprijzen niet woningbouw 2023
Niet woningbouwVanaf prijs (tenzij anders vermeld)BTW
Bedrijventerreinen€ 151,- t/m € 206,-inclusief
Kantorenmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel 
Detailhandel maatwerk, comparatief en genormeerd residueel
 
 
Supermarktenmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel
 
 
Hotelmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel
 
 
Zonneparkenmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel
 
 
Andere functiesmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel
 
 
Grondprijzen overige functies 2023
Overige functiesVanaf prijs (tenzij anders vermeld)BTW
Sociaal maatschappelijke voorzieningen€ 163,-inclusief
Commercieel maatschappelijke voorzieningenmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel 
Trafo's en nutsvoorzieningen€ 218,-inclusief
Verkoop snippergroen€ 80,-exclusief
Uitgifte grond in erfpacht4% van de grondprijs behorende bij de functie 
Recht van opstalper m2 waarvoor opstalrecht wordt gevestigd: 4% van de grondprijs behorende bij de functie 
Grondprijzen verhuur 2023
VerhuurVanaf prijs (tenzij anders vermeld)BTW
Verhuur bermen op bedrijfsterreinen€ 5,75 per m2n.v.t.
Verhuur snippergroen€ 0,80 per m2 met een minimum van €45,-n.v.t.

Verhuur gronden voor buitensportaccomodaties

+ recht van opstal voor een daar op gebouwde opstal

Basistarief € 100,- plus € 0,10 per m2 per jaar
€ 0,10 per m2 bebouwd oppervlak

n.v.t
Verhuur grond voor reclamemasten€ 6.426,38n.v.t.
Verhuur grond voor zendmasten (telefonie)€ 6.706,28 + eenmalig € 5.000,-n.v.t.
Verhuur grond voor zendmasten (tv)€ 36.293,44 + eenmalig € 5.000,-n.v.t.
Verhuur grond of opstal onder
hoogspanningsleiding t.b.v. nutsvoorzieningen
€ 644,81 + eenmalig € 2.500,-n.v.t.
Verhuur vokstuinen€ 0,21 per m2 per jaarn.v.t.

Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerker gronduitgifte van de gemeente Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, telefoon (0314) 377 377, e-mail: gronduitgifte@doetinchem.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?