Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen doorgeven

Als u een uitkering ontvangt via Laborijn dient u het door te geven zodra er iets wijzigt in uw situatie. Deze wijzigingen kunnen namelijk gevolgen hebben voor uw uitkering. Dus verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Zo voorkomt u dat u te veel of te weinig uitkering krijgt.

Wanneer geeft u wijzigingen door?

U geeft uw wijziging zo snel mogelijk door aan Laborijn. Doe dit uiterlijk aan het eind van de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden, maar liever nog binnen 5 dagen nadat de wijziging zich voordoet of nadat u weet van de wijziging.

Hoe geeft u wijzigingen door?

Het ingevulde papieren formulier kunt u, samen met de bewijsstukken:

Lukt het niet om het formulier te downloaden en te printen, neem dan telefonisch contact op met Laborijn en vraag het formulier aan.

Zodra Laborijn uw formulier heeft ontvangen, wordt deze in behandeling genomen en verwerkt bij de volgende betalingsronde.
Op de verwerking en uitwisseling van uw gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing (zie Rijksoverheid.nl/persoonsgegevens).

Welke wijzigingen moet u doorgeven?

Alle wijzigingen van u, uw partner en kind(eren) die gevolgen kunnen hebben voor uw uitkering geeft u door. Voorbeelden zijn:

Wijzigingen woonsituatie en/of gezinssamenstelling

 • U gaat trouwen / samenwonen / uit elkaar of u wordt fiscaal partner
 • U gaat verhuizen
 • Uw gezinssamenstelling wijzigt of er komt iemand bij u op het adres wonen of er vertrekt iemand
 • Uw verblijfsvergunning is gewijzigd
 • U hebt tijdelijk een ander verblijfadres (bv. detentie, ziekenhuis, zorginstelling)

Terug naar boven

Wijzigingen werk of studie

 • U bent aan het werk gegaan (betaald werk / vrijwilligerswerk / stage) / gestopt met werken / meer of minder gaan werken
 • U bent begonnen met een studie / opleiding of er is iets gewijzigd in uw studie / opleiding
 • Uw medebewoner van 21 jaar of ouder gaat studeren of stopt met studeren

Terug naar boven

Wijzigingen inkomen

 • U ontvangt inkomen uit werk / uitkering / alimentatie / studiefinanciering / pensioenuitbetaling of van pensioenafkoop / huurinkomsten / heffingskortingen / giften en andere vormen van inkomen
 • U krijgt een nieuw inkomen of de hoogte van uw inkomen is gewijzigd
 • U hebt een terugbetaling / nabetaling ontvangen
 • U sluit een lening af

Klik hier voor meer informatie over het doorgeven van inkomsten uit werk.

Terug naar boven

Wijzigingen vermogen

 • U hebt vermogen ontvangen. Bijvoorbeeld een gift / erfenis / vermogen uit boedelscheiding / (geld)prijs / vermogen in het buitenland (bv. woning, grond, bankrekening)
 • U hebt een auto / motor / caravan / aanhangwagen / boot aangeschaft of gekregen
 • U hebt een bankrekening rekening geopend. Let op: ook van uw ten laste komende kind(eren)

Terug naar boven

Overige wijzigingen

 • Uw uitkering moet op een andere bankrekening worden gestort, bijvoorbeeld bij bewindvoering
 • Er zijn andere wijzigingen waarvan u denkt dat deze van invloed kunnen zijn op uw uitkering
 • U gaat op vakantie en/of verblijft in het buitenland, lees dan pagina Vakantie of verblijf in het buitenland

Terug naar boven