Vakantie of verblijf in buitenland

Logo Laborijn samen werkt
Zoeken

Vakantie of verblijf in buitenland

Wanneer u op vakantie gaat of langere tijd in het buitenland verblijft verwachten we dat u zich aan de regels houdt.

Hoe werkt het?

U mag elk kalenderjaar vier weken in het buitenland verblijven. De vier weken kunt u zelf opdelen in meerdere periodes, bijvoorbeeld twee keer twee weken.

Het is niet toegestaan om de weken van 2 opeenvolgende jaren aaneen op te nemen (in december van het oude jaar en januari van het nieuwe jaar). Verblijft u in totaal langer dan vier weken in het buitenland, dan vervalt na die vier weken het recht op een uitkering.

Pensioengerechtigde leeftijd of ouder

Bent u de pensioengerechtigde leeftijd of ouder, dan mag u dertien weken met behoud van uw (aanvullende) uitkering in het buitenland verblijven. Als u naar het buitenland gaat, moet u dat van tevoren melden bij Laborijn.

Als u niet op de aangegeven datum terug kunt zijn, om wat voor reden dan ook, moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan Laborijn. En meldt u zich bij thuiskomst zo snel mogelijk bij uw consulent inkomen zodat hij/zij weet dat u weer terug bent in Nederland.

Melden verblijf buitenland

Bent u inwoner van de gemeente Doetinchem, Oude IJsselstreek of Aalten:

Het ingevulde papieren formulier kunt u, samen met de bewijsstukken:

Lukt het niet om het formulier te downloaden en te printen, neem dan telefonisch contact op met Laborijn en vraag het formulier aan.