Taaleis

Logo Laborijn, samen werkt
Zoeken
U bent hier: Home / Ik heb een uitkering / Taaleis

Taaleis

Voor mensen die een Participatiewet-uitkering hebben of aanvragen geldt een taaleis.
De taaleis maakt onderdeel uit van de Participatiewet, die Laborijn uitvoert voor de gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek.

De taaleis houdt in dat een bijstandsgerechtigde moet kunnen laten zien dat hij of zij
de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit kan door aan te tonen dat hij of zij:

  • 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd
  • het inburgeringsexamen heeft behaald
    of
  • een ander document heeft waaruit de beheersing van de Nederlandse taal blijkt

Brief

Inwoners waar wij niet van kunnen achterhalen of ze aan de taaleis voldoen, ontvangen een brief. Hierin staat het verzoek om een bewijsstuk aan te leveren. Als iemand geen bewijsstuk heeft, bekijken wij of het misschien toch op een andere manier mogelijk is om de taalvaardigheid te bewijzen. Wanneer dit niet lukt, beoordelen wij of het meerwaarde heeft om iemand een taaltoets te laten doen. Als dit het geval is krijgt de inwoner een uitnodiging voor de taaltoets.

Taaltoets

De taaltoets wordt door het Graafschap College afgenomen en bestaat uit 2 delen. Deel 1 bestaat uit de onderdelen lezen en schrijven. Deel 2 bestaat uit de onderdelen luisteren, spreken en gesprekken voeren. Slaagt de inwoner niet? Dan gaan we samen kijken hoe we de taalbeheersing toch kunnen verbeteren.

Bel gerust als u vragen heeft

Laborijn geeft graag antwoord. U kunt ons bereiken op (0314) 654 654. Kijk voor onze contactgegevens ook onder ‘contact’.