Samen werkt!

Logo Laborijn, samen werkt
Zoeken
U bent hier: Home / Samen werkt!

Samen werkt!

Laborijn zet zich ervoor in dat inwoners naar vermogen mee kunnen doen in onze samenleving en bij voorkeur helpen wij mensen naar een zo regulier mogelijke werkplek. Wij geloven dat het hebben van werk ontzettend belangrijk is. Als werk nog een stap te ver is bieden we hulp in de vorm van  ondersteuning met een re-integratietraject of begeleiding naar een vorm van (maatschappelijke) participatie
 

Wij maken graag gebruik van initiatieven die in de samenleving en door gemeenten al zijn opgezet. Zo werken wij samen met de aanspreekpunten in wijken en dorpen, projecten voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie, vertegenwoordigers en organisaties in het sociale domein, zoals Elver, Estinea, Zozijn, woningcorporaties en onderwijsorganisaties. Maar ook met de Sociale Raad en participatieraden werken we samen. Die samenwerking gebeurt op alle niveaus; van bestuurlijk, management en bijvoorbeeld beleid tot uitvoerend