Regelingen

Logo Laborijn, samen werkt
Zoeken
U bent hier: Home / Over Laborijn / Regelingen

Regelingen

Laborijn voert voor de gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek de Participatiewet uit. Iedere gemeente heeft eigen bepalingen.
Deze zijn vastgelegd in verordeningen. Daarnaast beschikt Laborijn over eigen verordeningen en regelingen.

Verordeningen Participatiewet

Bij de verordeningen in het kader van de Participatiewet valt te denken aan de:

  • afstemmingsverordening
  • re-integratieverordening
  • verordening individuele inkomenstoeslag
  • verordening individuele studietoeslag
  • verordening tegenprestatie
  • verordening cliëntenparticipatie
  • verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

De verordeningen voor de gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek staan op de website www.overheid.nl.

Regelingen Laborijn

Laborijn heeft ook eigen regelingen en verordeningen. Voorbeelden zijn de klachtenregeling, de archiefverordening en bijvoorbeeld het mandaat van de directeur. Deze regelingen vindt u hier.

Veel regelingen treden pas in werking nadat deze bekend gemaakt zijn. Klik hier om naar de bekendmakingen te gaan.