Rechten en plichten

Rechten en plichten

Een uitkering via Laborijn ontvangt u alleen als u zelf niet genoeg inkomsten hebt. Hebt u wel inkomen, maar minder dan de voor u geldende bijstands-, IOAW- of IOAZ-norm? Dan kunt u gedeeltelijk recht hebben op een uitkering. Als u een uitkering ontvangt, gelden voor u enkele rechten en plichten.

Het belangrijkste is dat de uitkering u tijdelijk ondersteunt in de kosten van het levensonderhoud. U kunt u vervolgens richten op het zoeken en vinden van (nieuw) werk.