Ik ben statushouder

U bent hier: Home / Ik ben statushouder

Ik ben statushouder

Laborijn heeft aandacht voor statushouders*. Het past bij de missie van Laborijn om deze groep via werk te laten meedoen aan de samenleving. Om dit voor elkaar te krijgen, zet Laborijn in op passende ondersteuning. 

*Statushouders zijn mensen die voor vijf jaar een verblijfsvergunning hebben gekregen in Nederland. Zij kunnen rekenen op huisvesting, daarnaast is het belangrijk dat zij de taal leren en de Nederlandse gebruiken en gewoonten leren kennen. Werk, in welke vorm dan ook, hoort daar ook bij. Op deze manier kunnen statushouders werken aan een zo zelfstandig mogelijk bestaan in Nederland.

Bent u statushouder? Lees dan ook de pagina Samen Doetinchem.

Klik op de afbeelding om een video over de werkwijze van Laborijn m.b.t. statushouders te bekijken.

Still van video met 2 statushouders in beeld.