Coronavirus: ondersteuning voor ondernemers

Logo Laborijn samen werkt
Zoeken

Coronavirus: ondersteuning voor ondernemers

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar je als ondernemer gebruik van kunt maken.

Tozo

Komt u als zelfstandig ondernemer (woonachtig in de gemeente Doetinchem, Oude IJsselstreek of Aalten) als gevolg van het coronavirus in de problemen? Bij ons kunt u een aanvraag indienen met betrekking tot de maatregelen inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. Deze 2 vormen van ondersteuning vallen onder de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). Meer informatie over de regeling vindt u hier. Wilt u weten of u voor de regeling in aanmerking komt en welke voorwaarden er gelden? Klik hier voor meer informatie.

Aanvraag indienen

Via een online formulier kunt u een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet (Let op, wilt u beide vormen van ondersteuning aanvragen dan dient u beide formulieren in te vullen).
Om de aanvraag/aanvragen snel te kunnen doorlopen is het handig om de volgende documenten bij de hand te hebben:

  • een kopie van de voor- en achterkant van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, geen rijbewijs)
  • een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een kopie/foto van de voorzijde van het bankpasje van uw privérekening

Aanvragen inkomensondersteuning levensonderhoud

Als zelfstandig ondernemer die voor 17 maart 2020 (18.45 uur) is gestart, kunt u voor een periode van 3 maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal € 1500 per maand (netto).
Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

UPDATE : de Tozo wordt verlengd per 1 juni, klik hier voor meer informatie.

AOW'ers en grenswerkers

Heeft u de AOW-leeftijd al bereikt? Dan komt u niet in aanmerking voor een uitkering voor levensonderhoud. Mogelijk heeft u als AOW-gerechtigde wel recht op een lening voor bedrijfskapitaal.
Het formulier is ook geschikt voor aanvragen voor de uitkering levensonderhoud Tozo voor grenswerkers die in Nederland wonen en in de EU, EER of Zwitserland hun bedrijf hebben.

Klik hier om naar het aanvraagformulier voor inkomensondersteuning levensonderhoud te gaan.

 

Aanvragen lening voor bedrijfskapitaal

Als zelfstandig ondernemer die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komt, kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal €10.157 met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Klik hier om naar het aanvraagformulier voor een lening voor bedrijfskapitaal te gaan.

Partner

Bij indienen van uw aanvraag gaan wij ervan uit dat uw eventuele partner op de hoogte is van uw aanvraag en de inhoud hiervan.

Behandeling aanvraag

Wij nemen uw aanvraag voor aanvullende inkomensondersteuning en/of bedrijfskapitaal zo spoedig mogelijk in behandeling. Wij streven ernaar om aanvragen binnen 4 weken af te handelen. Uiteraard ontvangt u hierover bericht.
Heeft u ook een voorschot aangevraagd? Indien u hier recht op heeft, dan maken wij dit, indien dat nog niet gebeurd is, zo snel mogelijk over op het door u opgegeven bankrekeningnummer. U ontvangt hierover ook bericht.  

Onze werkwijze

Onze werkwijze zal de komende periode als volgt zijn.

Voor nieuwe klanten geldt:

  • Vul digitaal het aanvraagformulier/de aanvraagformulieren in (zie bovenstaande links)
  • wij wijzen u daarnaast op het maken van afspraken met schuldeisers; crediteuren, belastingdienst etc.
  • indien nodig kunt u van ons een ontvangstbevestiging krijgen van de Bbz-aanvraag (met name de Belastingdienst vraagt hier om)

Voor bestaande klanten geldt:

  • Indien u niet kan voldoen aan uw betalingsverplichtingen verlenen wij u uitstel van aflossing, indien noodzakelijk kunnen wij ook uitstel van de renteverplichting verlenen. (hiervoor is een schriftelijk verzoek voldoende)
  • na afloop kunt u alsnog een beroep doen op de Bbz voor aanvraag bedrijfskrediet

Buitenland

Bent u woonachtig in Nederland en is uw onderneming gevestigd in Duitsland of België?
Of bent u woonachtig in Duitsland of België en is uw onderneming gevestigd in Nederland? Klik hier voor meer informatie.

Overige maatregelen

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Klik hier voor een overzicht van de regelingen.

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch via het nummer (0314) 654 654 of per e-mail via het e-mailadres aanvraagcorona@laborijn.nl. Wij zijn telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur. Door bovenstaande maatregelen kan het zijn dat de wachttijden aan de telefoon langer zijn dan gebruikelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie