Coronacrisis: ondersteuning voor ondernemers (Tozo)

Coronacrisis: ondersteuning voor ondernemers (Tozo)

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ondernemer gebruik van kunt maken.

UPDATE 13 JANUARI: heeft u een Tozo 3-uitkering met einddatum 1 januari 2021 tot en met 8 februari 2021? Dan wordt deze automatisch verlengd tot en met 9 februari. Daar hoeft u niks voor te doen. U ontvangt hier binnenkort een brief over.
Heeft u een Tozo 3-uitkering met einddatum 31 december 2020? Vraag de Tozo 3 dan opnieuw aan.

UPDATE 25 JANUARI: Vanwege de verlengde lockdown zijn er voor de Tozo enkele wijzigingen aangekondigd. Klik hier voor meer informatie.

Tozo

Komt u als zelfstandig ondernemer (woonachtig in de gemeente Doetinchem of Aalten) als gevolg van het coronavirus in de problemen? Bij ons kunt u een aanvraag indienen met betrekking tot de maatregelen inkomensondersteuning levensonderhoud (1) en een lening voor bedrijfskapitaal (2). Deze 2 vormen van ondersteuning vallen onder de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). Meer informatie over de regeling vindt u hier. Wilt u weten of u voor de regeling in aanmerking komt en welke voorwaarden er gelden? Klik hier voor meer informatie.

Extra ondersteuning

Wij bieden niet alleen financiële ondersteuning maar ook hulp bij heroriëntatie, zoals:

 • ondersteuning / advies om ondernemer te kunnen blijven
 • informatie over / ondersteuning bij omscholing
 • sollicitatietrainingen
 • hulp bij het vinden van passende vacatures

Bij de aanvraag van Tozo 3 kunt u aangeven of u behoefte heeft aan extra ondersteuning.
Ontstaat deze behoefte op een later moment? Neem dan gerust contact met ons op.

Aanvraag indienen

Via een online formulier kunt u een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet (Let op, wilt u beide vormen van ondersteuning aanvragen dan dient u beide formulieren in te vullen).
Om de aanvraag/aanvragen snel te kunnen doorlopen is het handig om de volgende documenten bij de hand te hebben:

 • een kopie van de voor- en achterkant van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, geen rijbewijs)
 • een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie/foto van de voorzijde van het bankpasje van uw privérekening

1. Aanvragen inkomensondersteuning levensonderhoud

Als u als zelfstandig ondernemer voor 17 maart 2020 (18.45 uur) bent gestart, kunt u aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal € 1500 per maand (netto).

Tozo 3 (verlenging regeling per 1 oktober 2020)

Aanvragen verlenging

Als u nu gebruik maakt van de Tozo-uitkering voor levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet, uw Tozo-uitkering verlengen.
De verlenging kan tussen 1 oktober 2020 en 1 april 2021 aangevraagd worden.
U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

Klik hier om uw aanvraag voor een verlenging in te dienen.

 

Nieuwe aanvraag

Maakte u nog geen gebruik van de Tozo-regeling? Ook dan kunt u alsnog ondersteuning aanvragen. Klik hier om uw aanvraag in te dienen

Voorwaarden voor Tozo 3

Net als bij Tozo 2 geldt er bij Tozo 3 een partnerinkomenstoets bij de uitkering voor levensonderhoud. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van uw partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op de Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud. De hoogte van het sociaal minimum vindt u in onderstaand schema.

Normen 21 tot pensioengerechtigde leeftijd

Netto per maand, incl. vakantietoeslag

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 1.052,32

Gehuwd/ samenwonend

€ 1.503,31

Normen pensioengerechtigden

Gehuwd/ samenwonend waarvan één jonger en de ander ouder dan pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.594,42

Jongerennorm (tot en met 20 jaar)

Personen zonder ten laste komende kinderen

Netto per maand, incl. vakantietoeslag

Alleenstaande

€ 259,78

Gehuwd/ samenwonend, één 20 jaar of jonger en ander 21+

€ 519,56

Gehuwd/ samenwonend, beide 20 jaar of jonger

€ 1.011,44

Personen met ten laste komende kinderen

Netto per maand, incl. vakantietoeslag

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 259,78

Gehuwd/ samenwonend, één 20 jaar of jonger en ander 21+

€ 820,22

Gehuwd/ samenwonend, beide 20 jaar of jonger

€ 1.312,10

Wist u dat?

AOW'ers en grenswerkers

Heeft u de AOW-leeftijd al bereikt? Dan komt u niet in aanmerking voor een uitkering voor levensonderhoud. Mogelijk heeft u als AOW-gerechtigde wel recht op een lening voor bedrijfskapitaal.
Grenswerkers die in Nederland wonen en in de EU, EER of Zwitserland hun bedrijf hebben komen wel in aanmerking voor een uitkering levensonderhoud.

Klik hier om naar het aanvraagformulier voor inkomensondersteuning levensonderhoud te gaan.

2. Aanvragen lening voor bedrijfskapitaal

Als zelfstandig ondernemer die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komt, kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal €10.157 met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Klik hier om naar het aanvraagformulier voor een lening voor bedrijfskapitaal te gaan.

Partner

Bij indienen van uw aanvraag gaan wij ervan uit dat uw eventuele partner op de hoogte is van uw aanvraag en de inhoud hiervan.

Behandeling aanvraag

Wij nemen uw aanvraag voor aanvullende inkomensondersteuning en/of bedrijfskapitaal zo spoedig mogelijk in behandeling. Wij streven ernaar om aanvragen binnen 4 weken af te handelen. Uiteraard ontvangt u hierover bericht.
U krijgt voor aanvullende inkomensondersteuning binnen 4 weken na aanvraagdatum een voorschot. U hoeft hiervoor niets te doen.
Wilt u eerder een voorschot? Neemt u dan telefonisch contact met ons op.

Onze werkwijze

Onze werkwijze zal de komende periode als volgt zijn.

Voor nieuwe klanten geldt:

 • vul digitaal het aanvraagformulier/de aanvraagformulieren in (zie bovenstaande links)
 • wij wijzen u daarnaast op het maken van afspraken met schuldeisers; crediteuren, belastingdienst etc.
 • indien nodig kunt u van ons een ontvangstbevestiging krijgen van de Bbz-aanvraag (met name de Belastingdienst vraagt hier om)

Voor bestaande klanten geldt:

 • indien u niet kan voldoen aan uw betalingsverplichtingen verlenen wij u uitstel van aflossing, indien noodzakelijk kunnen wij ook uitstel van de renteverplichting verlenen. (hiervoor is een schriftelijk verzoek voldoende)
 • na afloop kunt u alsnog een beroep doen op de Bbz voor aanvraag bedrijfskrediet

Buitenland

Bent u woonachtig in Nederland en is uw onderneming gevestigd in Duitsland of België?
Of bent u woonachtig in Duitsland of België en is uw onderneming gevestigd in Nederland? Klik hier voor meer informatie.

Overige maatregelen

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Klik hier voor een overzicht van de regelingen.

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Dit kan telefonisch via het nummer (0314) 654 654 of per e-mail via het e-mailadres aanvraagcorona@laborijn.nl. Wij zijn telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur. Door bovenstaande maatregelen kan het zijn dat de wachttijden aan de telefoon langer zijn dan gebruikelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie