In de noordelijke wijken van de gemeente Doetinchem zijn vorig jaar op 22 locaties kruidenstroken aangelegd. De kruidenstroken bevorderen de biodiversiteit en zorgen voor een afwisselender en fraaier groenbeeld. Afgelopen zomer stonden de stroken in volle bloei. Op de bloeiende planten komen vooral veel insecten, zoals verschillende soorten bijen, zweefvliegen en vlinders, af. In het najaar leveren de stroken zaden op voor de vogels en vormen ze voor sommige soorten insecten een plek om te overwinteren. 

Wat is biodiversiteit? 

Een goede biodiversiteit betekent dat in een bepaald gebied veel verschillende soorten planten en dieren voorkomen en dat er duidelijke relaties tussen deze soorten bestaan. Dit zorgt voor balans in de natuur. Plagen, grote groepen van een soort, zoals processierupsen of bladluizen krijgen dan veel minder kans om massaal aanwezig te zijn. Ze worden door natuurlijke vijanden gegeten en dus bestreden.  

Kruidenstroken

De kruidenstroken worden als strook, met een duidelijke vorm, in het bestaande gazon ingezaaid. Zo is het verschil tussen kruiden en gazon duidelijk zichtbaar. De ingezaaide soorten zijn inheems; dat wil zeggen dat ze van nature in Nederland voorkomen. Verder wordt het zaadmengsel afgestemd op de ondergrond; zand of klei. De kruidenstroken worden één keer in het jaar gemaaid, kort na de winter. De zaden die na de bloei gevormd worden krijgen dan ook de tijd om te rijpen, af te vallen en te ontkiemen. 

Nieuwe stroken ingezaaid

De komende jaren gaan we in Doetinchem door met het realiseren en verbeteren van kruidenstroken. Dit najaar worden er nieuwe stroken ingezaaid in enkele noordelijke wijken en op de Huet. Komend voorjaar worden alle gerealiseerde kruidenstroken voorzien van bordjes met daarop aanvullende informatie. 

Minder vaak maaien

De afgelopen jaren wordt op bepaalde plekken het gras al minder vaak gemaaid, met als doel de biodiversiteit te bevorderen. Door minder vaak te maaien krijgen kruiden de kans in bloei te komen. 

Biodiversiteit en educatie

Op educatief vlak wordt door leerlingen van het Ulenhof college gewerkt aan een idee / manier waarop bewoners kunnen worden geïnformeerd over biodiversiteit. Vanuit het Panora Lyceum zijn leerlingen actief in een Jongeren Adviesbureau dat zich gaat bezighouden met een actueel groen vraagstuk. Voor de lagere scholen wordt er een programma opgezet rond nestgelegenheid (nestkastjes). Daarnaast is de afgelopen jaren op verschillende lagere scholen binnen Doetinchem het boekje ’50-dingen in de natuur, die je gedaan moet hebben voor je twaalfde’ uitgedeeld. Hiermee kunnen kinderen op een leuke en uitdagende manier kennismaken met de natuur.