Op vrijdagavond 10 september reikte burgemeester Mark Boumans de Koninklijke Erepenning uit aan Schuttersgilde St. Martinus Gaanderen. De Koninklijke Erepenning en de daarbij behorende Oorkonde werden uitgereikt tijdens de jubileumreceptie ter ere van het 150-jarig bestaan van het schuttersgilde. De voorzitter van het bestuur van Schuttersgilde St. Martinus, de heer G. Huntink, nam ze in ontvangst.

Jubileumboek

Tijdens deze avond ontving burgemeester Mark Boumans tevens een van de eerste exemplaren van het jubileumboek van 150 jaar Schutterij St. Martinus.

‘Broederschap, Trouw, Dienstbaarheid’

‘Broederschap, Trouw, Dienstbaarheid’ zijn de woorden die gelden voor de jubilerende schutterij. Deze woorden beelden uit waar dit gilde voor staat: lief en leed wordt met elkaar gedeeld. Iedereen is welkom bij deze vereniging. De lange tradities van drumfanfare, vendeliers, handboog- en kruisboogschieten, majorettes en marketentsters worden nog steeds in deze schutterij in ere gehouden. Ieder jaar wordt in het tweede weekend van september een kermis georganiseerd door het schuttersgilde. Traditioneel wordt dan ook het koningsschieten, vogel knuppelen en fladderschieten gehouden. Door coronabeperkingen gaat de kermis dit jaar niet door

Dhr. G. Huntink neemt, namens het bestuur van Schutterij St. Martinus, de Koninklijke Erepenning en bijbehorende Oorkonde in ontvangst
Dhr. G. Huntink neemt, namens het bestuur van Schutterij St. Martinus, de Koninklijke Erepenning en bijbehorende Oorkonde in ontvangst
Dhr. G. Huntink en burgemeester Mark Boumans staan bij de Koninklijke Erepenning
Dhr. G. Huntink en burgemeester Mark Boumans bij de Koninklijke Erepenning en Oorkonde.
Burgemeester Boumans ontvangt het jubileumboek 150 jaar Schutterij St. Martinus
Burgemeester Boumans ontvangt het jubileumboek 150 jaar Schutterij St. Martinus