Het viel de kinderraad op dat er weinig bekend is over het aanbod van activiteiten voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar in de gemeente Doetinchem. Ze vroegen zich af of er wel voldoende activiteiten zijn voor deze doelgroep. Om dit te onderzoeken hield de kinderraad interviews met de wethouder sport (Robbert Hummelink), SportID, het binnenstadbedrijf en de horeca. Uit deze gesprekken kwam het idee om een sport- & cultuurmarkt te organiseren. De kinderraad werkte dit idee uit in de motie ‘Sport & Cultuurmarkt voor jongeren’. Op donderdag 28 maart presenteerden de kinderen deze motie aan de gemeenteraad.

In de motie vraagt de kinderraad aan het college om

  • de sport- en cultuurmarkt te organiseren in de binnenstad op een vrijdagavond (tijdens koopavond); 
  • de organisatie van de markt af te stemmen met SportID, het binnenstadbedrijf en de horeca; 
  • verenigingen die activiteiten voor deze doelgroep aanbieden uit te nodigen om deel te nemen aan de markt; 
  • een campagne op te zetten om alle kinderen tussen 12 en 16 jaar uit te nodigen voor de sport- & cultuurmarkt. 

Wilt u weten hoe de gemeenteraad heeft gestemd over de motie? Of bent u benieuwd naar de beelden? Ga dan naar https://besluitvorming.doetinchem.nl