De Keppelseweg is een van de belangrijke doorgaande wegen in Doetinchem. Na bijna 40 jaar is er groot onderhoud nodig. Tijdens deze werkzaamheden is de weg (deels) afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. We gaan het asfalt en funderingslagen tot op het zandbed verwijderen en daarna opnieuw opbouwen.

De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd:

  • Fase 1 start op dinsdag 16 augustus: bebouwde komgrens nabij Keppelseweg 210 tot aan de Energieweg (kruispunt Energieweg is bereikbaar).
  • Fase 2 start maandag 10 oktober 2022: vanaf de Energieweg tot aan de Loolaan (kruispunt Energieweg is niet bereikbaar voor gemotoriseerd vervoer).

Meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen met de antwoorden zijn per onderwerp gegroepeerd in de uitklapvelden hieronder. De onderwerpen zijn: Over het project, Contactgegevens, Omleidingen, Omwonenden en Bedrijven

Over het project

Wanneer start het project?
We starten met de werkzaamheden op dinsdag 16 augustus 2022 (na de bouwvak-vakantie).

Hoe lang zijn jullie bezig?
Dat weten we nog niet precies. We denken totaal ongeveer 15 weken nodig te hebben.

Gaat de hele weg dicht?
We gaan de weg in twee fases vernieuwen. Zo heeft het verkeer het minste last van de werkzaamheden. De eerste fase start op 16 augustus en duurt zo’n 8 weken. In deze fase vernieuwen we de weg vanaf de Energieweg tot aan de bebouwde komgrens nabij Keppelseweg 210. Vanaf daar is de Keppelseweg een provinciale weg.
De tweede fase, die zo’n 7 weken duurt, start op 10 oktober 2022. In deze fase werken we aan de weg vanaf de Energieweg tot aan de Loolaan.

Welk deel van de weg wordt vernieuwd?
Het deel tussen de IJsselstraat en de grens van de bebouwde kom (ongeveer 100 meter na de rotonde bij de Keppelseweg 210)

Welke aannemer voert het werk uit?
Dat is Rusch Asfalt B.V., de onderhoudsaannemer van BUHA.

Wordt het stuk provinciale weg ook aangepakt?
Nee, de provincie heeft een eigen planning voor het onderhoud van haar wegen. Gemeente en provincie stemmen wel met elkaar af.

Er wordt vaak (te) hard gereden op de Keppelseweg. Komen daar extra maatregelen voor?
We nemen de volgende maatregelen zodat mensen minder hard kunnen rijden:

  • De rijstroken van de hoofdrijbaan van de Keppelseweg maken we smaller. Dat doen we door het plaatsen van een rijbaanscheiding tussen de weghelften. Het wordt een groene rijbaanscheiding met wilde grassen en in de doorsteken grasbetontegels. Het gebruik van grasbetontegels is een klimaat-adaptieve oplossing. Ze zorgen voor natuurlijk infiltratie.
  • We maken een flauwe uitwijking in de weg waar de borden ‘Doetinchem’ bij de komgrens staan. Dit is een snelheid verlagende maatregel. Het verkeer moet daar dan afremmen.

We verwachten dat door deze aanpassingen weggebruikers minder hard rijden. Ook voorkomen we dat mensen illegaal oversteken tussen de parallelweg en de hoofdrijbaan.

Waarom werken jullie niet ’s nachts?
Omdat onze werkzaamheden veel lawaai maken, zou de nachtrust van omwonenden verstoord worden.

Kan het landbouwverkeer niet op de hoofdrijbaan in plaats van op de parallelweg? Dat is veiliger voor fietsers en aanwonenden.
De provincie wil het landbouwverkeer (nog) niet van de parallelweg halen. Dat betekent dat we de parallelweg (nog) niet helemaal opnieuw kunnen inrichten. De provincie wil nog steeds geen landbouwverkeer toestaan op de provinciale weg N317. Ze voert wel een onderzoek uit om te kijken of ze bij haar standpunt blijft. In dit onderzoek kijkt de provincie bijvoorbeeld naar de hoeveelheid landbouwverkeer, andere routes en verkeersveiligheidsrisico’s. De provincie gebruikt de resultaten van het onderzoek om te bepalen of ze landbouwverkeer op de hoofdrijbaan toch toe gaat staan. De provincie weet dat ook de Fietsersbond, een aantal boeren in de buurt, scouting Hamaland en bewoners van de parallelweg het landbouwverkeer graag van de parallelweg af wil halen. Ons team verkeer blijft daarom hierover in gesprek met de provincie.

Gaan jullie wat aan de verkeerslichten doen?
Op de kruispunten met de Energieweg en de IJsselstraat-Loolaan blijven de verkeerslichten. We doen wel kleine aanpassingen en kijken ook naar de afstelling van de verkeerslichten.

Contactgegevens

Contactgegevens tijdens het project
U kunt onze omgevingsmanager Sandra van Wijnen bereiken door een e-mail bericht te sturen aan keppelseweg@doetinchem.nl

Whatsappgroep voor omwonenden
Om alle omwonenden op de hoogte te houden wordt een whatsappgroep voor omwonenden aangemaakt. Als u onderstaande QR-code scant, dan kunt u zich opgeven voor deze whatsappgroep. Omgevingsmanager Sandra van Wijnen deelt alle belangrijke informatie over de werkzaamheden via deze groepswhatsapp. U kunt in deze groepsapp alleen berichten ontvangen.

Omleidingen tijdens vernieuwing

Dorpsstraat en IJsselweg in Laag-Keppel worden afgesloten

Lees het nieuwsbericht van gemeente Bronckhorst op bronckhorst.nl/dorpsstraat en ijsselweg in laag keppel afgesloten(externe link). Voor vragen over deze afsluiting kunt u contact opnemen met gemeente Bronckhorst.

Adviesroute Keppelseweg gedurende de hele periode

Komende uit Doesburg en Arnhem met de eindbestemming Industrieterrein Keppelseweg Centrum Doetinchem en industrieterrein de Huet
A348 in de richting Arnhem
A12 in de richting Oberhausen
A18 in de richting Doetinchem
N815 in de richting Wehl
N813 in de richting Doetinchem

Omleidingen fase 1 en 2 Keppelseweg

Komende uit de richting Doesburg (N317) met eindbestemming Doetinchem en verder
Vanaf de rotonde N317 met de Sliekstraat de Sliekstraat N314 in de richting Hummelo
Vanaf de rotonde N314 met de Zelhemseweg de Zelhemseweg N330 in de richting Zelhem
Vanaf de rotonde N330 met de Rondweg de Rondweg N315 in de richting Doetinchem

Omleidingen fase 1 en 2 Keppelseweg

Komende uit de richting Gaanderen (A18) (N317) met eindbestemming Laag-Keppel en verder
Vanaf de rotonde N317 met de Oostelijke Randweg de Oostelijke Randweg N315 in de richting Zelhem
Vanaf de rotonde N315 met Hummeloseweg de Hummeloseweg N330 in de richting van Hummelo
Vanaf de rotonde N330 met Sliekstraat de Sliekstraat (N314) in de richting van Langerak

Vragen over de routes

Hoe rijden de bussen?
Tijdens de werkzaamheden rijden de buslijnen 27, 29, 82 en 627 een iets andere route.

Fase 1 (16 augustus – half oktober):
Bushalte Den Ooiman vervalt. Er komt een tijdelijke halte aan de Plakhorstweg (bij Broekhuis Opel garage). Bij deze halte kunt u wel naar de bedrijven op de bedrijventerreinen Keppelseweg. U kunt vanaf deze halte niet de Keppelseweg oversteken richting Doetinchem-Noord (richting Den Ooiman). We adviseren u dan een halte eerder uit te stappen bij bushalte Tweede Loolaan.

Fase 2 (half oktober-december)
Bushaltes Tweede Loolaan en Den Ooiman vervallen. Er komen hiervoor tijdelijke haltes aan de Plakhorstweg (bij Broekhuis Opel garage) en aan de Energieweg ter hoogte van de Houtmolenstraat (tegenover Graafschap College en Metzo college). Tijdens deze fase kunt u vanaf de tijdelijke bushalte Plakhorstweg wel de Keppelseweg oversteken naar Den Ooiman.

Hoe kom ik bij de Ooiman tussen 16 augustus en half oktober?
Met de auto: In fase 1 (16 augustus – half oktober) kunt u via de Koninginnelaan en een stukje parallelweg rechtsaf de Prins Alexanderstraat inslaan. U rijdt dan via deze weg naar Den Ooiman.
Met de bus: De bus stopt bij halte Tweede Loolaan. Vanaf deze halte kunt u lopen naar Den Ooiman.

De sluiproute rijdt bij mij langs. Wat nu?
We verwachten dat er inderdaad tijdelijk meer verkeer op andere plekken komt. En ook dat mensen sluiproutes proberen te nemen. Onze ervaring is dat mensen een paar dagen moeten wennen aan de omleidingsroutes en vooral dan sluiproutes nemen. Daarna gaat het meeste verkeer via de omleidingsroutes. We houden de situatie goed in de gaten. Als het nodig is, nemen we extra maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan. Maar sluipverkeer kunnen we niet helemaal voorkomen.

Kan ik nog wel op de fiets richting Hummelo?
Fietsers kunnen gewoon via de Keppelseweg richting Hummelo blijven fietsen. Fietsers vanuit Groot Hagen richting Keppelseweg krijgen wel een omleidingsroute. Omfietsen kost ongeveer 5 minuten extra fietstijd.

Gaan jullie wat aan de verkeerslichten op de omleidingsroutes doen?
Op alle omleidingsroutes bekijken we waar we maatregelen kunnen nemen om het extra verkeer zo goed mogelijk af te wikkelen. Hierbij kijken we ook naar de afstelling van verkeerslichten.

Waarom is de parallelweg tijdens fase 1 richting Langerak ook afgesloten?
Ook na werktijd is en blijft de parallelweg richting Langerak dicht voor doorgaand verkeer richting Langerak en Laag-Keppel.
We houden vanwege de veiligheid deze parallelweg alleen open voor:

  1. De hulpdiensten die snel tussen Doetinchem en Langerak/Laag-Keppel moeten kunnen blijven rijden. Als iedere seconde telt, dan moeten zij de snelste route kunnen nemen
  2. Scholieren van o.a. het Metzo college of Graafschapcollege die veilig over de parallelweg moeten kunnen fietsen
  3. De bus naar Laag-Keppel
  4. Aanwonenden van de parallelweg met huisnummers Keppelseweg 202, 204, 206, 208, 210, 225, 227, 229, 231 en 233.

Meer verkeer toestaan op de parallelweg betekent dat het bovengenoemde verkeer niet veilig genoeg over de parallelweg kan. En we willen ongelukken voorkomen!

De renovatie op tekening

Aanpassing op eerste ontwerp in verband met beperkte ruimte gezonde bomen

Er is een kleine aanpassing gemaakt in het ontwerp van de nieuwe weg. In ons eerste ontwerp kwam een groene middenberm in het gedeelte tussen de rotonde aan de Plakhorstweg en de Energieweg. Door het plaatsen van de groene middenberm wordt de weg breder. Bij een extra inspectie bleek dat de bomen door de verbreding te weinig ruimte hebben om gezond te blijven. In ons nieuwe ontwerp (zie tekening Fase 1 deel 2 vanaf rotonde) kiezen wij ervoor om de groene middenberm te laten vervallen. Hierdoor behouden de bestaande bomen hun ruimte. De weg blijft nu net zo breed als dat deze nu is. We vinden het belangrijk dat de Keppelseweg zo groen mogelijk blijft.

Groene middenberm wordt vervangen door kleine wegverhoging

In plaats van een groene middenberm komt er een kleine wegverhoging als afscheiding tussen de rijbanen. Auto’s kunnen hier overheen rijden om af te slaan naar de woningen. Op onderstaande foto’s ziet u voorbeelden.

Voorbeeld met groenstrook
Voorbeeld met verhoging

Omwonenden

Ik ga verhuizen.
Stuur een e-mail bericht aan onze omgevingsmanager Sandra van Wijnen, keppelseweg@doetinchem.nl.

Hoe zit het met vuilnis ophalen?
De bewoners aan de zuidkant van de Keppelseweg kunnen hun containers op de gewone plek aanbieden. De bewoners aan de noordkant van de Keppelseweg horen nog via de bewonersapp hoe ze hun containers kunnen aanbieden tijdens de werkzaamheden.

Waarom is er een stilstaanverbod op het Zaagmolenpad?
Tijdens de werkzaamheden is dit de enige toegang tot het Industrieterrein en het verkeer moet gebruik kunnen maken van deze toegang. Dit stilstaanverbod is in overleg vastgesteld met de hulpdiensten en parkmanagement. Zie ook het verkeersbesluit Keppelseweg (pdf, 2.2 kB).

Ik heb een laadpaal. Kan ik deze blijven gebruiken?
Heeft u een elektrische auto die u aan een eigen laadpaal oplaadt en deze is door de renovatie van de Keppelseweg niet meer te gebruiken? Dan verzoeken wij u ons dit uiterlijk 15 augustus 2022 te laten weten door een e-mail te sturen aan keppelseweg@doetinchem.nl. Sandra neemt dan contact met u op.

Blijft ons huis bereikbaar?
Als de werkzaamheden bij uw woning beginnen, dan komt de aannemer bij u langs. Hij geeft dan aan hoe u bij uw woning kunt komen en waar u kunt parkeren tijdens de werkzaamheden.

Ik heb schade aan mijn huis door de werkzaamheden. Hoe gaan jullie daar mee om?
Door Prosperus Expertise is bij alle huizen een technische scan gemaakt. Zo weten we wat de staat van de woning was voordat de werkzaamheden begonnen. Als u schade heeft en denkt dat dit door de werkzaamheden komt, stuur dan een e-mail met foto van de schade en duidelijke uitleg aan keppelseweg@doetinchem.nl.

Ik woon aan de parallelweg. Blijft deze open en kan ik blijven parkeren?
Uw woning blijft bereikbaar. U kunt parkeren op de parallelweg of parkeren op eigen terrein. Ook parkeren aan beide kanten van de rotonde kan (tussen de parallelweg en de hoofdrijbaan).

Waar kan mijn bezoek parkeren?
Uw bezoek kan op dezelfde plekken parkeren als uzelf. Tijdens de werkzaamheden is er natuurlijk wel minder parkeerruimte voor iedereen.

Bedrijven

Blijft ons bedrijf bereikbaar?
Bedrijven blijven gewoon bereikbaar via de Grutlaan of via de parallelweg. Informeer uw leveranciers op tijd over de omleidingsroutes. De bevoorradingsroutes veranderen door de omleidingen natuurlijk wel.

Hoe zit het met vuilnis ophalen?
Op dit moment weten we het nog niet. We informeren iedereen via de bewonersapp hierover.

Waarom is er een stilstaanverbod op het Zaagmolenpad?
Tijdens de werkzaamheden is dit de enige toegang tot het Industrieterrein en het verkeer moet gebruik kunnen maken van deze toegang. Dit stilstaanverbod is in overleg gebeurd met de hulpdiensten en parkmanagement. Zie ook het verkeersbesluit Keppelseweg (pdf, 2.2 kB).

Kaart Keppelseweg

Hieronder staat de overzichtskaart van de Keppelseweg. Het rood gearceerde deel vanaf de kruising met de IJsselstraat/Loolaan tot aan de komgrens bij Keppelseweg 210 geeft aan waar het groot onderhoud plaatsvindt.

Overzichtskaart Keppelseweg met rood gearceerd deel waar het onderhoud plaatsvindt.

Heeft u gevonden wat u zocht?