Toekomst Terborgseweg en de Veentjes

Al langere tijd denken wij na over de toekomst van de Veentjes (en haar directe omgeving) en de Terborgseweg.  Zo is er voor De Veentjes in 2014 onder andere een ontbijtbijeenkomst georganiseerd voor de direct betrokkenen en hebben een aantal bewoners en ondernemers van de Terborgseweg een gesprek gehad met onze projectleider.

Wij willen geïnteresseerden graag op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen en samen met u nadenken over de toekomst van het gebied.

Samenwerken

In drie bijeenkomsten willen we wat al is gedaan graag een vervolg geven en samen van gedachten wisselen over de toekomst van de Veentjes en De Terborgseweg. De drie bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. Daarin deelden wij met aanwezigen de uitkomsten van eerder gevoerde gesprekken en gegevens uit onderzoeken en experimenten. Deze informatie was het startpunt om samen een eerste stap te zetten in de planvorming voor de Veentjes en de Terborgseweg. Dit heeft voor beide gebieden geleid tot een drietal scenario's die zijn besproken op de tweede bijeenkomst. Daaruit zijn voorkeuren gekomen, die in de derde bijeenkomst verder uitgediept zijn.

Vervolg

Tussen 9 en 17 december hangen tekeningen, sfeerbeelden en beschrijvingen van de scenario’s in het StadsLAB. U heeft de gelegenheid om uw vragen te stellen en mening te geven. We zien u graag op 9, 10, 14, 16 of 17 december, tussen 13:00 uur en 17:00 uur in het StadsLAB (Heezenstraat 31).

De plannen worden in het voorjaar van 2017 ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem en aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bent u geïnteresseerd? Wilt u een steentje bijdragen aan de toekomst van uw wijk? Meld u dan aan bij Yana van Tienen via y.vantienen@doetinchem.nl.

Nieuws

Uitgelicht

Contact

Stadhuis

Raadhuisstraat 2
Postadres: Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl

afspraak maken melding openbare ruimte

algemeen contactformulier openingstijden 

Openingstijden

Gemeentewinkel

Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl
routebeschrijving

Openingstijden op afspraak

Openingstijden zonder afspraak

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 13.00 uur
Donderdagavond: 17.30 uur - 20.00 uur
(loket bouwen en wonen alleen op afspraak)

Zorgplein

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail zorgplein@doetinchem.nl

Laborijn

Telefoon (0314) 372 500

Meldpunt onderhoud

Havenstraat 80
7005 AG Doetinchem
Telefoon (0314) 377 444
E-mail 444@doetinchem.nl

Brengpunt

Ingang Roerstraat, Doetinchem

Online regelen