Doetinchem werkt aan water

De gemeente Doetinchem is in januari 2008 begonnen met de uitvoering van een aantal grootschalige afkoppelprojecten. In een aantal wijken zijn de werkzaamheden inmiddels afgerond.

Bij het afkoppelen van regenwater komt veel kijken, daarom heeft de gemeente besloten het project grootschalig aan te pakken en direct diverse andere zaken in de wijk aan te pakken, zoals parkeerruimte, nieuwe bestrating, nieuwe beplanting en verlichting.

Afkoppelen

Afkoppelen is een duurzame manier om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken: door het regenwater niet meer via het riool af te voeren maar in het gebied zelf op te vangen wordt verdroging tegengegaan en stroomt het riool bij zware regenbuien minder vaak over. Dat is goed voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Bovendien werkt de waterzuiveringsinstallatie ook beter naarmate er minder regenwater naar toe gaat. Meer hierover kunt u lezen in het op 17 december 2009 door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 - 2015 (GRP). (pdf, 3,8 MB)

Stimuleringsregeling/afkoppelsubsidie

Eén van de voorgenomen maatregelen uit het GRP betreft het instellen van een stimuleringsregeling. Deze regeling is bedoeld voor particulieren om bestaand verhard oppervlak af te koppelen van het vuilwaterriool. Op 1 juli 2010 is door de gemeenteraad de Subsidieverordening Afkoppelen dakoppervlak woningen vastgesteld. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Afkoppelsubsidie.

Bouwbord

Nieuws

Uitgelicht

Contact

Stadhuis

Raadhuisstraat 2
Postadres: Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl

afspraak maken melding openbare ruimte

algemeen contactformulier openingstijden 

Openingstijden

Gemeentewinkel

Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl
routebeschrijving

Openingstijden op afspraak

Openingstijden zonder afspraak

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 13.00 uur
Donderdagavond: 17.30 uur - 20.00 uur
(loket bouwen en wonen alleen op afspraak)

Zorgplein

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail zorgplein@doetinchem.nl

Laborijn

Telefoon (0314) 372 500

Meldpunt onderhoud

Havenstraat 80
7005 AG Doetinchem
Telefoon (0314) 377 444
E-mail 444@doetinchem.nl

Brengpunt

Ingang Roerstraat, Doetinchem

Online regelen