Inwoner > Uittreksel burgerlijke stand

Uittreksel burgerlijke stand

U vindt hier informatie over: "Online regelen"

Online regelen

Let op: dit is een uittreksel met gegevens over uw geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of een overlijden. U kunt dit uittreksel alleen aanvragen in de plaats waar de gebeurtenis plaatsvond.

Nadat u uw aanvraag hebt verzonden, krijgt u een bevestiging in uw mail van de aanvraag. 
Het uittreksel wordt uiterlijk binnen een week met de post naar uw adres verstuurd.

Logo DigiDWilt u meer informatie over het uittreksel uit de burgerlijke stand, lees dan de andere tabbladen door.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Van alle levensgebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk en overlijden, worden akten opgemaakt. U kunt een uittreksel van deze akte opvragen bij de gemeente waar deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Op een afschrift staan alle gegevens van de akte, op een uittreksel staat minder informatie.

Is het uittreksel nodig voor het buitenland? Geef dit dan bij de aanvraag aan. Het uittreksel wordt dan in meerdere talen opgesteld.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan in de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

Vraag het afschrift of uittreksel op één van de volgende manieren aan:

 • digitaal aanvragen
 • persoonlijk afhalen
 • schriftelijk aanvragen
 • iemand anders machtigen. De gemachtigde moet meerderjarig zijn.

Digitaal aanvragen

 • gebruik uw DigiD inlogcode

Persoonlijk afhalen

 • neem uw geldige identiteitsbewijs mee. Dat kan zijn een paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument.

Schriftelijk aanvragen

 • schrijf een brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
 • zet de datum en uw handtekening op de brief
 • maak een kopie van uw geldige legitimatiebewijs
 • stuur brief en kopie legitimatiebewijs naar de gemeente

Iemand anders machtigen

 • schrijf een brief waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
 • geef aan wie de gemachtigde is aan wie u toestemming geeft het afschrift of uittreksel af te halen
 • zet uw handtekening op de brief
 • laat de gemachtigde ook een handtekening op de brief zetten

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket sámen met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde

Kijk voor informatie over de openingstijden en het maken van een afspraak in het blokje Contact in de rechterbalk.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Kosten 2017:
Product Tarief
Uittreksel burgerlijke stand € 12,90
Internationaal uittreksel € 12,90
Overige uittreksels € 10,65

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Vraagt u het afschrift of uittreksel persoonlijk aan, dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt. Vraagt u het digitaal of schriftelijk aan, dan duurt het een aantal werkdagen.

 

Nieuws

Uitgelicht

Contact

Stadhuis

Raadhuisstraat 2
Postadres: Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl

afspraak maken melding openbare ruimte

algemeen contactformulier openingstijden 

Openingstijden

Gemeentewinkel

Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl
routebeschrijving

Openingstijden op afspraak

Openingstijden zonder afspraak

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 13.00 uur
Donderdagavond: 17.30 uur - 20.00 uur
(loket bouwen en wonen alleen op afspraak)

Zorgplein

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail zorgplein@doetinchem.nl

Laborijn

Telefoon (0314) 372 500

Meldpunt onderhoud

Havenstraat 80
7005 AG Doetinchem
Telefoon (0314) 377 444
E-mail 444@doetinchem.nl

Brengpunt

Ingang Roerstraat, Doetinchem

Online regelen