Inwoner > Jeugdhulp

Jeugdhulp

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Jeugdhulp is ondersteuning aan kinderen en jongeren tot 23 jaar en hun verzorgers. De nadruk ligt hierbij op opgroeien en opvoeden. Het doel van jeugdhulp is dat kinderen en jongeren zonder ernstige problemen kunnen opgroeien, zodat ze hun school kunnen afmaken en een goede toekomst hebben. Bij jeugdhulp kunt u denken aan onder andere:

  • Begeleiding voor kinderen en jongeren met een beperking
  • Opvoedingsondersteuning binnen gezinnen
  • (Geestelijke) gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
  • Specialistische jeugdzorg
  • Kinderbeschermingsmaatregelen
  • Jeugdreclassering

Jeugdhulp wordt in eerste instantie thuis uitgevoerd, met steun van familie en vrienden. Ook eventuele professionele hulpverleners sluiten zoveel mogelijk thuis aan. Als het niet anders kan bieden we hulp op een andere woonplek, bijvoorbeeld in een pleeggezin of een woonvoorziening.

De rol van de gemeente

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Doetinchem verantwoordelijk voor de zorg aan kinderen en jongeren binnen de gemeente. De jeugdconsulenten van de gemeente adviseren jeugdigen en hun verzorgers over de best passende hulp en zorgen indien nodig dat jeugdigen de juiste professionele hulp krijgen.

Wet passend onderwijs

Volgens de Wet passend onderwijs moeten kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk naar reguliere scholen kunnen gaan, dichtbij huis. Scholen moeten elk kind een passende onderwijsplek kunnen bieden, bijvoorbeeld met extra hulp in de klas of begeleiding op school. Lukt dat niet, dan moet de school zorgen voor een plek op een andere school. Bijvoorbeeld een school voor speciaal onderwijs, met kleinere groepen en extra ondersteuning. De gemeente zorgt dat hulp buiten en binnen school zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt op meerdere manieren jeugdhulp aanvragen voor uw kind of uw gezin. Dit zijn de mogelijkheden:

  • Een melding doen bij het Zorgplein. Dit kan via het online meldformulier. U kunt ook naar het Zorgplein toekomen en een papieren meldformulier invullen.
  • Contact opnemen met de buurtcoach in uw wijk. Dit kan via de website van het Buurtplein of telefonisch op telefoonnummer (0314) 341 919. U kunt ook binnenlopen bij uw wijkcentrum.
  • Een afspraak maken bij uw huisarts.

Als u een melding doet bij het Zorgplein of Buurtplein, neemt een consulent of buurtcoach contact met u op. Er wordt gekeken wat precies de hulpvraag van uw kind of uw gezin is en wat mogelijke oplossingen zijn. Als de hulpvraag niet op eigen kracht opgelost kan worden, kan er een indicatie voor jeugdhulp worden afgegeven. U ontvangt dan een beschikking met daarin het soort jeugdhulp en de hoogte en duur van de hulp die uw kind of gezin krijgt.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor ondersteuning, hulp en zorg op grond van de Jeugdwet hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

U vindt hier informatie over: "Bijlagen"

Bijlagen

Nieuws

Uitgelicht

Contact

Stadhuis

Raadhuisstraat 2
Postadres: Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl

afspraak maken melding openbare ruimte

algemeen contactformulier openingstijden 

Openingstijden

Gemeentewinkel

Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl
routebeschrijving

Openingstijden op afspraak

Openingstijden zonder afspraak

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 13.00 uur
Donderdagavond: 17.30 uur - 20.00 uur
(loket bouwen en wonen alleen op afspraak)

Zorgplein

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail zorgplein@doetinchem.nl

Laborijn

Telefoon (0314) 372 500

Meldpunt onderhoud

Havenstraat 80
7005 AG Doetinchem
Telefoon (0314) 377 444
E-mail 444@doetinchem.nl

Brengpunt

Ingang Roerstraat, Doetinchem

Online regelen