Inwoner > Bouw en verbouw, welstand

Bouw en verbouw, welstand

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie toetst uw bouwplan aan de welstandseisen van de gemeente. De welstandseisen geven richtlijnen om veranderingen goed te laten passen in de omgeving. Ze staan in de gemeentelijke nota Welstand Doetinchem (pdf, 14,6 MB). Als uw bouwplan aan de eisen voldoet, dan mag de gemeente de omgevingsvergunning niet om redelijke eisen van welstand weigeren.

Bij nieuwe ontwikkelingen kan het voorkomen dat de welstandseisen niet toereikend zijn. De gemeente kan voor die ontwikkelingen welstandseisen vastleggen in een beeldkwaliteitplan. Een beeldkwaliteitplan heeft voorrang op de welstandnota.

De redelijke eisen van welstand gaan over:

  • de karakteristiek van de bebouwing
  • het gebouw in de omgeving
  • de stedenbouwkundige context
  • maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling
  • samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen)

Via Omgevingsloket online kunt u zien of u een vergunning nodig hebt om te kunnen (ver)bouwen. Hier kunt u ook direct de aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bekijkt of uw bouwplan past binnen de regels van het bestemmingsplan. Ook kan de gemeente een oordeel vragen aan de welstandscommissie. Deze commissie brengt dan advies uit aan de gemeente.

Wilt u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing realiseren? Het is dan verstandig om eerst een vooroverleg omgevingsvergunning aan te vragen. Uw plan wordt dan getoetst aan de welstandseisen en het bestemmingsplan.

Voor meer informatie bekijk de pagina omgevingsvergunning.

Nieuws

Uitgelicht

Contact

Stadhuis

Raadhuisstraat 2
Postadres: Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl

afspraak maken melding openbare ruimte

algemeen contactformulier openingstijden 

Openingstijden

Gemeentewinkel

Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl
routebeschrijving

Openingstijden op afspraak

Openingstijden zonder afspraak

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 13.00 uur
Donderdagavond: 17.30 uur - 20.00 uur
(loket bouwen en wonen alleen op afspraak)

Zorgplein

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail zorgplein@doetinchem.nl

Laborijn

Telefoon (0314) 372 500

Meldpunt onderhoud

Havenstraat 80
7005 AG Doetinchem
Telefoon (0314) 377 444
E-mail 444@doetinchem.nl

Brengpunt

Ingang Roerstraat, Doetinchem

Online regelen