Inwoner > Aangifte geboorte

Aangifte geboorte

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Er is een kindje geboren, gefeliciteerd! U moet het kindje aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het is geboren. 

Wanneer moet u uw kindje aangeven?

U moet uw kindje binnen drie dagen aangeven bij de burgerlijke stand. Als er een weekend tussen zit, is de algemene termijnenwet van toepassing. Om duidelijk te maken binnen welke tijd u uw kind moet aangeven staat hieronder een schema.

Aangifte schema
Geboren op Laatste dag van aangifte
maandag donderdag
dinsdag vrijdag
woensdag maandag
donderdag maandag
vrijdag dinsdag
zaterdag dinsdag
zondag woensdag

Als er feestdagen tussen zitten kunt u het beste even bellen met de gemeentewinkel, telefoon (0314) 377 377. Zij kunnen u dan vertellen wanneer en binnen welke tijd u aangifte moet doen.

Wie mag de geboorte van het kind aangeven bij de burgerlijke stand?

De volgende personen zijn bevoegd of verplicht tot aangifte van een geboorte:

 • u bent de vader of moeder van het kind
 • u bent bij de geboorte aanwezig geweest
 • u bent de bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden
 • u bent het hoofd of een gemachtigde van de inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden (ziekenhuis, gevangenis, e.d.)

Bij twijfel vragen wij u om een doktersverklaring.

Naamskeuze

Naamskeuze kunt u het beste regelen tijdens de zwangerschap!
U kunt bij uw eerste kind kiezen voor de geslachtsnaam van de vader of de moeder. Worden er daarna meer kinderen geboren (binnen dezelfde relatie), dan hebben deze dezelfde geslachtsnaam als de eerstgeborene. Als u geen naamskeuze doet voor de geboorte, krijgt het kind:

 • als u getrouwd bent, automatisch de achternaam van de vader
 • als u niet getrouwd bent, automatisch de naam van de moeder*

*Voor informatie hierover bij ongeboren kind, erkenning en naamskeuze.

Wijziging wet per 1 april 2014

Als een kind wordt geboren binnen een geregistreerd partnerschap*, hoeft u niet meer te erkennen.  Net als bij een huwelijk krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dit niet, dan moet u naamskeuze doen voor de geboorte.

*een geregistreerd partnerschap is officieel afgesloten bij de ambtenaar burgerlijke stand, dit is niet hetzelfde als een samenlevingscontract.

Wijziging per 1 april 2014:
Duo moederschap/meemoederschap
Sinds 1 april 2014 is er een nieuwe wet:
Dat betekent voor:
Gehuwde/geregistreerde vrouwelijke partners:
Meemoederschap ontstaat van rechtswege vanaf de geboorte:

 • als het kind is verwekt door kunstmatige donorbevruchting van een anonieme donor. U moet daarvoor een donorverklaring overleggen bij de geboorteaangifte, afgegeven door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Een donorverklaring heeft geen rechtsgevolg meer als het na de geboorteaangifte wordt overgelegd!

Hebt u geen donorverklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting? Dan moet de meemoeder het kind erkennen. Als het kindje nog geboren moet worden, adviseren wij u het kind als ongeboren vrucht al te erkennen. In dat geval gaat het meemoederschap in vanaf de geboorte van het kind.
Ongehuwde vrouwelijke partners
Meemoederschap ontstaat door erkenning

 • Elke vrouw kan het kind van de moeder erkennen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor elke andere erkenning.
 • Erkent de meemoeder het kind als ongeboren vrucht, dan ontstaat het meemoederschap vanaf de geboorte.

Voor erkenning is geen donorverklaring nodig!
 

U vindt hier informatie over: "Wat hoort waar?"

Wat hoort waar?

U kunt digitaal een afspraak maken voor het aangeven van uw kind.

Let op: U moet uw kind binnen 3 dagen na de geboorte aangeven (waarin minimaal 2 werkdagen). Let hierop bij het maken van een afspraak.

Bekijk de informatie voor de openingstijden en het maken van een afspraak in het blokje Contact in de rechterbalk.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • Als aangever van de geboorte uw legitimatiebewijs
 • Uw trouwboekje/partnerschapsboekje
 • Als u niet getrouwd bent en een erkenning ongeboren vrucht gedaan hebt: de kopie van de akte van erkenning
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten verbonden.
Een afschrift of uittreksel kost € 12,90

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Gezag na overlijden

Vanaf 1 april 2014 kunnen ouders door registratie in het gezagsregister iemand aanwijzen die na hun overlijden het gezag over hun kind uitoefent. Dit kon voorheen alleen via een testament (testamentaire voogdij). Deze nieuwe regel geeft ouders een ruimere en goedkopere mogelijkheid om het gezag over kinderen vast te leggen. Bron www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/03/31/wetten-die-in-werking-treden.html.

Het formulier waarmee ouders een dergelijk verzoek tot registratie kunnen indienen kan hier worden gedownload.
 

Nieuws

Uitgelicht

Contact

Stadhuis

Raadhuisstraat 2
Postadres: Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl

afspraak maken melding openbare ruimte

algemeen contactformulier openingstijden 

Openingstijden

Gemeentewinkel

Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl
routebeschrijving

Openingstijden op afspraak

Openingstijden zonder afspraak

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 13.00 uur
Donderdagavond: 17.30 uur - 20.00 uur
(loket bouwen en wonen alleen op afspraak)

Zorgplein

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail zorgplein@doetinchem.nl

Laborijn

Telefoon (0314) 372 500

Meldpunt onderhoud

Havenstraat 80
7005 AG Doetinchem
Telefoon (0314) 377 444
E-mail 444@doetinchem.nl

Brengpunt

Ingang Roerstraat, Doetinchem

Online regelen