Sinds begin dit jaar is de maximumsnelheid op de Wijnbergseweg en Doetinchemseweg 30 kilometer per uur. We maakten al tijdelijke wegversmallingen op plekken waar veel kwetsbare verkeersdeelnemers oversteken. Nu is het tijd dat we de weg ook definitief inrichten als 30km-weg.

We leggen de nieuwe inrichting graag aan u voor tijdens een inloopmoment

Deze vindt plaats bij De Kleine Prins (Torontostraat 1 in Doetinchem) op maandag 14 november. Tussen 18.00 en 20.00 uur kunt u vrij binnenlopen om de plannen te bekijken en uw vragen te stellen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De inrichting van de Wijnbergseweg en Doetinchemseweg past niet bij hun ligging in woonwijken

Daarom richten we beide wegen in als 30km-weg. Daarbij gebruiken fietsers en automobilisten dezelfde rijbaan. Ook snelheidsremmende maatregelen en “verkeer van rechts heeft voorrang” zijn altijd onderdeel van een 30k>m-inrichting. We richten de wegen in 2023 en 2024 definitief in.

Door de aanpassingen komen de wegen er anders uit te zien.

Er komt minder verharding. Daardoor komt er meer ruimte voor groen. Meer groen helpt bij het opvangen van water en biedt verkoeling.

Kijk voor meer informatie op de pagina Wijnbergseweg

Op de pagina Project Wijnbergseweg - Doetinchemseweg staat de actuele informatie over het project.