Voor Tim van 8 zoeken we een gezin waar hij eens in de twee weken een weekend mag logeren en lekker kan spelen. Zo kan zijn moeder, die er alleen voor staat, even voor zichzelf zorgen. 

Is het pleegouderschap iets voor u? Kom naar de informatieavond

Wij organiseren samen met pleegzorg entrea lindenhout, Pactum, William Schrikker Gezinsvormen en het Leger des Heils op woensdag 25 januari van 20:00 een informatieavond over pleegzorg. U hoort tijdens deze avond over de vormen van pleegzorg: deeltijd, crisis en voltijd en over meer pleegzorgonderwerpen. Natuurlijk kunt u ook uw vragen stellen aan of in gesprek met een ervaren pleegouder. Zien we u dan?

De informatieavond is in het Stadhuis van Doetinchem (zaal Gaanderen). Wilt u zich aanmelden? Stuur een mail naar pleegzorgoost@legerdesheils.nl

Wilt u meer informatie over pleegzorg? Kijk dan eens op www.ikwilpleegouderworden.nl(externe link).