Op 15 maart 2023 mag u stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen.

Provinciale Staten

Inwoners van gemeente Doetinchem stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Gelderland. Dit zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie die het beleid van de provincie Gelderland bepalen. Daarnaast controleren ze de Gedeputeerde Staten. Meer informatie over de Provinciale Staten vindt u op de website van de kiesraad(externe link)(externe link).

Waterschappen

Gemeente Doetinchem heeft één waterschap: Waterschap Rijn en IJssel. De waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Dat is bijvoorbeeld het beheer van dijken en sluizen en het zuiveren van afvalwater. Meer informatie over de waterschappen vindt u op de website van de kiesraad(externe link)(externe link).

Meer informatie

Op deze pagina komt binnenkort meer informatie voor de kiezer. Bijvoorbeeld over uw stempas, de stembureau's en de kandidatenlijsten.