In maart 2010 kwam Maureen Sluiter als jongste raadslid in de Doetinchemse gemeenteraad. Haar politieke carrière nam een snelle vlucht; na drie jaar werd ze fractievoorzitter van de VVD. In februari 2016 nam ze het stokje over van Loes van der Meijs als wethouder. Op 22 augustus neemt Maureen afscheid van Doetinchem en vervolgt haar carrière in Westervoort. 

We vroegen Maureen terug te blikken op ruim 5,5 jaar wethouderschap en wensen haar alvast veel succes in Westervoort!

Wat ga je nu doen? 

Ik heb besloten om mijn hart en mijn passie te volgen en midden in de maatschappelijke opgaves, gemeentelijke uitdagingen te blijven en vooral de verbinding tussen het politiek bestuur en de organisatie op te zoeken om die opgaven en uitdagingen vorm te geven, te begeleiden en over te adviseren. En dat mag ik gaan doen als gemeentesecretaris van de gemeente Westervoort en adjunct directeur van 1Stroom. 

Waar ben je het meest trots op en waarom?

Natuurlijk kijk ik voor een aantal zaken zeker met trots terug op de 5,5 jaar wethouder voor de gemeente Doetinchem. Belangrijkste heb ik altijd gevonden om voor het lange-termijnbelang van de gemeente Doetinchem te werken; met focus op de grotere opgaven en oplossingen voor de lange termijn. Het liefst met visie en gericht op het oplossen van complexe uitdagingen. En dat heb ik in Doetinchem op verschillende terreinen ook zeker mogen doen. En als mij dan gevraagd wordt waar kijk je met trots op terug, dan zijn er drie terreinen waar complexiteit, visie en resultaat bij elkaar komen. 

Ten eerste was dat het realiseren van het Cultuurbedrijf samen met Amphion, Gruitpoort en de muziekschool. 

Daarnaast de uitdagingen rondom de onderwijshuisvesting. Samen met AVO hebben we de complexe opgave opgepakt om binnen het Voortgezet Onderwijs van drie naar vijf naar twee scholen te gaan. 

En ik kijk ook met trots terug op de regionale samenwerking op het gebied van economie. Het opnieuw verbinden en bekrachtigen van de samenwerking in de A18 bedrijventerrein stuurgroep West Achterhoek. En we zijn er als zeven Achterhoekse gemeenten in geslaagd na een intensief traject om samen, met de provincie, een Regionaal Programma Werklocaties voor te leggen. 

En als allerlaatste dan toch echt de economische foto van de gemeente Doetinchem die er ligt. Hieruit blijkt de grote economische potentie maar ook super sterke basis van Doetinchem. Ik hoop dat de ondernemers het enthousiasme en de betrokkenheid van de afgelopen maanden vast blijven houden voor de economische agenda.

In alles van de afgelopen jaren ben ik vooral trots op de samenwerking en verbinding op de relatie en inhoud met mensen. Dat heeft tot mooie dingen en contacten geleid. 

Waar komen we je nog tegen?

Ondanks dat ik vanaf 23 augustus ergens anders ga werken, ben ik natuurlijk niet helemaal weg want ik blijf gewoon in Doetinchem wonen en genieten. En als je dan vraagt waar kom je me nog tegen? Op dezelfde plekken als in de afgelopen jaren; in de stad, op het schoolplein, wandelend door de gemeente en genietend van evenementen en cultuur.