Frans Langeveld vertrekt na een lange periode uit de Doetinchemse politiek. In 1997 werd hij actief voor GroenLinks in Doetinchem en in 1998 werd hij gekozen tot raadslid. Door verandering in zijn werk verdween Frans Langeveld tussen 2000 en 2005 tijdelijk uit de Doetinchemse politiek. Maar, vanaf 2005 kwam hij terug om lange tijd actief te blijven. Eerst als raadslid en vanaf 2010 ook als fractievoorzitter van GroenLinks. Het vertrouwen in Frans vanuit zijn fractie was groot, waardoor hij in 2014 wethouder mocht worden in onze mooie gemeente. Deze rol heeft Frans 8 jaar lang met veel passie en enthousiasme op zich genomen. Op 8 juni nam Frans Langeveld afscheid als wethouder van gemeente Doetinchem. Een mooi moment om met hem terug te kijken op zijn politieke loopbaan.

Wat ga je nu doen?

Dat is voor mij nog een open boek. Ik word 63 jaar en dat is nog een beetje jong om stil te zitten. En er is nog genoeg te doen op het gebied van verduurzaming en sociale leefomgeving. Waarschijnlijk zal het meer projectmatig van aard zijn. En, ik heb nu ook weer tijd voor vrijwilligerswerk. Maar het belangrijkste is dat ik eerst weer een beetje “normaal” word. Wethouder zijn betekende voor mij een volle dag en weektaak. Ik had nooit wethouder kunnen zijn zonder de steun van thuis; van mijn vrouw en ons gezin. Inmiddels hebben we ook 3 kleinkinderen. Daar wil ik nu ook weer beschikbaar voor zijn.

Waar ben je het meest trots op en waarom?

Ik mocht namens GroenLinks deel gaan nemen in het college in 2014 en daar nog een periode aanplakken in 2018. GroenLinks had 3 belangrijke doelen:

  1. Het oppakken van het vraagstuk van een duurzame leefomgeving;
  2. Het verbeteren van de zorg. Vooral Jeugdzorg, WMO en de manier waarop mensen in de bijstand werden benaderd nadat het Rijk deze taak naar de gemeenten had overgeheveld, en;
  3. Onze inwoners eerder betrekken bij onderwerpen die hun leefomgeving raken.

Na 8 jaar mag ik vaststellen dat we al veel stappen gezet hebben. Duurzaamheid staat hoog op de agenda in Doetinchem en de Achterhoek. We pakken het samen aan. Ook met ondernemers en inwoners. De verbetering in de zorg voor WMO en jeugd en de verbeterde benadering van mensen in de bijstand is bereikt. Het betrekken van inwoners bij onderwerpen/projecten die in hun omgeving spelen is normaal geworden. Ongetwijfeld kan het nog beter, maar dat mag ik aan mijn opvolgers overlaten. En zowel voor de toekomst als voor het verleden geldt: het is niet alleen mijn verdienste, dit was nooit gelukt zonder de goede samenwerking in het college en met de raad. Daar ben ik zeer dankbaar voor.

Waar komen we je nog tegen?

Het is fijn wonen in de Achterhoek en Doetinchem. Mijn vrouw en ik fietsen hier veel, vaak in sportieve outfit. Maar, in de komende tijd ook met kinderzitjes voor- en achterop voor de kleinkinderen. Daarnaast hoop ik ook meer tijd te krijgen om te genieten van het moois wat Doetinchem biedt aan culturele activiteiten. En, ik zal me ongetwijfeld blijven bemoeien met sociale en duurzame onderwerpen, maar nu vooral buiten de politiek.