Stel, u hebt een plan. U wilt bijvoorbeeld een nieuwe garage bij uw huis plaatsen, een festival organiseren of een ontmoetingsplek in de wijk creëren. Of misschien hebt u beroepsmatig een groter plan, zoals het bouwen van een appartementencomplex met zorgfunctie.

Om plannen van de grond te krijgen, is het belangrijk om te weten wie u erbij kunt, of zelfs moet betrekken. Want, waar begint u? Een plan kan groot zijn, maar ook heel klein. Wie u bij uw plan betrekt, is afhankelijk van hoe groot uw plan is. Bij een klein plan kan het voldoende zijn om alleen uw directe buren te informeren, terwijl u bij een groot plan misschien wel de hele wijk moet laten meedenken.

Om te bepalen wie u bij uw plan moet betrekken, helpen we u graag op weg. U kunt hiervoor gebruikmaken van de informatie en documenten op deze website, zoals de infographic Ik heb een plan.

Wie gaat iets van mijn plan merken?

Bij ieder plan is het belangrijk om voor uzelf na te gaan: wie gaat hier iets van merken en wie heb ik nodig om het plan van de grond te krijgen? Bouwt u een nieuwe garage? Dan kan dat effect hebben op uw aangrenzende buren. Denk aan geluid tijdens de bouw of aan schaduw in hun tuin. En, u hebt eventueel de gemeente nodig voor een vergunning.

Wilt u een festival organiseren? Dan is het handig om dit met de omgeving te bespreken. En u moet dan met de gemeente in gesprek voor een vergunning.

Bespreek uw plan

Nadat u in kaart hebt gebracht wie er iets van uw plan gaat merken, is het verstandig het gesprek hierover met hen aan te gaan. Zo komt u erachter wat zij ervan vinden. Bovendien kunt u dan eventueel aanpassin­gen doen aan de hand van hun opmerkingen. Hierdoor wordt het plan beter en hebt u veel minder kans op klachten of bezwaren achteraf. Dat is voor iedereen prettig: uw buren voelen zich gehoord en u kunt verder met uw plan.

Gebruik de handreiking en de checklist

Om u verder op weg te helpen, heeft Doetinchem een aantal documenten ontwikkeld. In de handreiking vind u meer informatie over wat u helpt bij het uitvoeren van uw plan. En, de checklist kunt u gebruiken om stap voor stap te doorlopen wat belangrijk is, zodat u niets vergeet en u het meest uit uw plan kunt halen!

Hieronder leest u de veelgestelde vragen over het participatieplan.

Waarom moet ik mensen betrekken bij mijn plan

Mensen betrekken bij uw plan is in de eerste plaats belangrijk om uw plan zo goed mogelijk van de grond te krijgen. Direct beginnen met de uitvoering, lijkt misschien het snelst. Maar, als u achteraf klachten krijgt over dingen waar u best rekening mee had kunnen en willen houden, kost het u achteraf  veel meer tijd en ‘gedoe’.  

Hoe betrek ik mijn omgeving erbij?

Afhankelijk van hoe groot uw plan is, kunt u de mensen die iets van uw plan gaan merken:

  • Informeren
  • mee laten denken
  • mee laten werken, of
  • mee laten beslissen

Meer informatie hierover leest u in de handreiking en in de checklist.

Is het verplicht mensen bij mijn plan te betrekken (participatie)?

In gemeente Doetinchem wordt het betrekken van buren en/of partijen die belang hebben bij uw plan (participatie) gestimuleerd en aanbevolen, ook als dat niet verplicht is. De praktijk bewijst namelijk dat dit tot betere eindresultaten leidt. In de afweging om vanuit de gemeente medewerking te verlenen aan een plan kan participatie dan ook zeker een rol spelen. Het gesprek aangaan over uw plan kunt u doen op de manier die u het beste lijkt. Ook kunt u hierbij de checklist gebruiken die op deze website te vinden is.

Participatie is in een beperkt aantal gevallen wel verplicht. Namelijk, wanneer het is vastgelegd in het gemeentelijke beleid. Dit is in Doetinchem bijvoorbeeld het geval bij plannen die gaan over duurzame energieopwekking en over huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten. Komt u bij de gemeente met een plan waarbij participatie verplicht is? Dan wijst de gemeente je hierop.

Ik heb anderen betrokken bij mij plan. Krijg ik nu de vergunning?

Nee, het is niet zo dat u altijd de vergunning krijgt als u uw omgeving of andere mensen bij uw plan hebt betrokken. Dat hangt ook van andere eisen af die verbonden zijn aan de vergunningverlening. Bij het bouwen is dat bijvoorbeeld het bestemmingsplan.

Dus, goede participatie helpt, maar is geen garantie voor het krijgen van een vergunning. Bovendien blijven de officiële inspraakprocedures en de mogelijkheid van bezwaar en beroep gewoon bestaan. Dat betekent dat mensen altijd officieel bezwaar kunnen maken tegen uw vergunningaanvraag, ook al hebt u het vooraf met hen besproken.

Hoe weet ik of ik voor mijn plan een vergunning nodig heb?

Om te bepalen of u voor uw plan een vergunning nodig hebt, kunt u terecht bij de gemeente Doetinchem. Bij fysieke vergunningen, zoals een boom kappen of iets bouwen, kunt u hiervoor ook een vergunningcheck doen via www.omgevingsloket.nl. Voor andere vergunningen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Hebt u inderdaad een vergunning nodig? Dan kunt u bij het aanvragen van de vergunning opschrijven of u participatie hebt toegepast. Oftewel, hebt u met uw buren en andere betrokkenen gesproken over uw plan? Wat waren de reacties en wat hebt u daarmee gedaan? Tijdens de vergunningverlening is dit voor de gemeente Doetinchem belangrijk om te weten.

Ook als het niet verplicht is om uw plan te bespreken met uw buren en andere betrokkenen, is het namelijk zeer verstandig om dat wel te doen.

Ik heb een plan voor mijn buurt of wijk. Waar kan ik terecht?

Hebt u een plan dat gericht is op het verbeteren van uw buurt of wijk? Dan is het goed om te weten dat er voor alle wijken een wijkregisseur en wijknetwerk is waarmee u kunt overleggen. Zie hiervoor de pagina Wijkwerk Doetinchem.

Zijn alle stappen van de checklist verplicht?

Nee, de checklist is niet bedoeld als een verplicht stappenplan. U kunt de onderdelen naar eigen inzicht gebruiken. Bij een klein plan kunt u misschien snel door de stappen heen. Bij een groot plan raden we u wel aan alle stappen te doorlopen. De gemeente werkt zelf ook met deze checklist.

Hebt u gevonden wat u zocht?