Even tijd voor jezelf nemen en ontspannen? Daar komt het bij sommige mantelzorgers gewoon niet van. En toch is dat juist belangrijk, weet mantelzorger Thea Leerink. Want: ‘alleen zo houd je het zelf ook vol’. Je kunt als mantelzorger een vrijwilliger of professional inschakelen die tijdelijk de zorg van je overneemt. Dan heet dat vervangende mantelzorg of respijtzorg. Er zijn ook zorgverzekeraars die respijtzorg vergoeden.

Ander leven samen

‘Ons leven samen is veranderd', vertelt Thea Leerink. ‘Ik zorg nu bijna 10 jaar voor mijn man. Door twee herseninfarcten is het cognitieve deel van zijn hersenen aangetast. Daardoor heeft hij moeite met vooruit denken, plannen en overzicht houden. Hij raakt snel overprikkeld. En de mantelzorgtaken nemen alleen maar toe omdat hij ook diabetespatiënt is en kanker heeft. ‘

De situatie heeft veel impact op het echtpaar. Thea: ‘Onze relatie is minder gelijkwaardig. Beslissingen nemen of hulp organiseren? Dat doe ik vooral alleen. Ik weet: als ik niet overeind blijf, hebben we direct een probleem. Je moet scherp blijven. Ik maak dus bewust tijd vrij voor mezelf.’

Mantelzorgondersteuning

Gelukkig krijgt het gezin Leerink via de Wet langdurige zorg (Wlz) en professionals in NAH (niet-aangeboren hersenletsel) ondersteuning aan huis. Meneer Leerink gaat ook twee keer per week naar een zorgboerderij. Op die momenten is het tijd voor mevrouw: ‘Ik mag graag kaarten, handwerken of vrijwilligerswerk doen. Daar krijg ik energie van. Twee keer per jaar ga ik een midweek op vakantie, mijn man logeert dan op de zorgboerderij. Sommigen vinden het gek zo’n vakantie alleen. Maar ik laad daar echt van op; even alleen maar rekening houden met mezelf.’

Zorgverzekering voor mantelzorgers

Er zijn verschillende zorgverzekeraars die respijtzorg of andere mantelzorgondersteuning vergoeden. Thea heeft zich daar nog niet zo in verdiept. Dat gaat ze wel doen, samen met een mantelzorgmakelaar. ‘Het is fijn als iemand met je meekijkt’, zegt ze. ‘Misschien is er wel een zorgverzekeraar die een respijtvakantie vergoedt. Dat zou mooi zijn!’ Helaas, de vakantie zelf wordt niet vergoed, maar de vervangende mantelzorg misschien wel.

Zorgverzekering en mantelzorg

Bent u benieuwd welke zorgverzekeraar vervangende mantelzorg, mantelzorgcursussen of ondersteuning van een mantelzorgmakelaar vergoedt? Op www.mantelzorg.nl(externe link) vindt u een overzicht van mantelzorgvergoedingen per verzekeraar.

Tip: let goed op de polisvoorwaarden. Meestal moet u, of de zorgvrager, aanvullend verzekerd zijn om een vergoeding voor mantelzorgondersteuning te kunnen krijgen. Soms geldt de vergoeding alleen voor geselecteerde aanbieders. En soms krijgt u niets als de zorgvrager een Wlz-indicatie heeft of als u al ondersteunende mantelzorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangt.

U kunt tot 1 februari 2023 een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Die gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari 2023.

Meer weten over ondersteuning bij mantelzorg in Doetinchem?

Neem dan contact op met Buurtplein Doetinchem. Bel naar (0314) 654 440 of stuur een mail naar mantelzorgcentrale@buurtplein.nl.