Op woensdag 24 november 2021 kunnen inwoners van Gelderland inspreken over twee regionale energiestrategieën (RES): Achterhoek en Cleantechregio. Woensdag 1 december zullen de Statenleden gaan oordelen over deze twee RES’en, zodat Provinciale Staten er op 15 december een besluit over kunnen nemen.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 30 regio’s een Energie Strategie (RES) wordt opgeleverd. In Gelderland zijn zes RES-regio’s. De RES geeft inzicht in de mogelijkheden voor regionale opwek van elektriciteit. Dit leidt tot keuzes in concrete plekken, projecten en planning; afstemming van warmtebronnen, gevolgen voor de energie-infrastructuur en projecten en plannen die al gereed zijn.

Uw mening

Wilt u uw mening kenbaar maken en deelnemen aan deze bijeenkomst vanaf 19.00 uur? Meld u zich dan voor maandag 22 november, 12.00 uur aan bij griffie@gelderland.nlU krijgt vijf minuten spreektijd, waarna de aanwezige Statenleden u nog verhelderende vragen kunnen stellen. De hoorzitting komt in de plaats van het inspreekrecht bij de oordeelsvorming op 1 december.

Agenda en stukken

De agenda en stukken voor deze hoorzitting komen 12 november a.s. beschikbaar op www.gelderland.nl/stateninformatie. De hoorzitting is een onderdeel van de beeldvorming op 24 november.

De hoorzitting wordt live uitgezonden via www.gelderland.nl/statenlive.