Reactie op opmerkingen en gestelde vragen tijdens schouw IJsselstraat 22 mei 2018

Op dinsdagavond 22 mei organiseerde de gemeente een schouw voor de IJsselstraat. Deze werd met veel belangstelling uit de straat bijgewoond en het leverde voor de gemeente veel input op om mee aan de slag te gaan. Hieronder geven wij u een update van het proces en beantwoording van enkele vragen. Ook zijn de resultaten van de eerste tellingen bekend. Er wordt op dit moment druk gewerkt aan een ontwerp. Na de vakantie komen wij daarop bij u terug. Binnenkort ontvangt u van ons een datum voor een informatieavond.

Inrichting kruispunt Keppelseweg-IJsselstraat

Er wordt door de gemeente een nieuw ontwerp gemaakt van het kruispunt Keppelseweg-IJsselstraat-Loolaan, inclusief de IJsselstraat tot en met de in-/uitrit van parkeerterrein Lidl. De IJsselstraat wordt tussen het kruispunt en de parkeerplaats met de Lidl verbreed. Er wordt bij het ontwerp rekening gehouden met het parkeerterrein van de bloemist en de opritten van de woningen aan de IJsselstraat. De uitrijroute van het vrachtverkeer van de Lidl (komend vanuit de inpandige laad-/losruimte) wordt als separate richting in de verkeersregeling van het kruispunt opgenomen. De manoeuvreerstrook van het vrachtverkeer van de Lidl wordt fysiek gescheiden van het fietspad, dat parallel loopt aan de Keppelseweg.

Inrichting van de IJsselstraat

Er wordt ook een nieuw ontwerp voor de IJsselstraat gemaakt, waarbij de principes van ‘Duurzaam Veilig’ worden gehanteerd voor een weg waar een snelheidsregime van 30 km/uur geldt. De IJsselstraat zal in het nieuwe ontwerp breder zijn en er worden snelheidsremmende maatregelen opgenomen. Het ontwerp zullen wij in concept voorleggen aan de bewoners van de IJsselstraat.

Bestemmingsverkeer en sluipverkeer

Inmiddels zijn de eerste verkeerstellingen (hoeveelheden, type voertuigen en snelheden) uitgevoerd aan de IJsselstraat, het Zaagmolenpad en de Maria Montessoristraat (de tijdelijke ontsluiting vanaf de Keppelseweg) in de situatie met een afgesloten Energieweg. De resultaten zijn samengevat:

Locatie aantal mtv* werkdagen aantal mtv* weekend
Verkeerstellingen samengevat
IJsselstraat t.h.v. nr. 13 2240 1260
IJsselstraat t.h.v. nr. 27 1950 1030
Zaagmolenpad t.h.v. 15f 1100 400
Maria Montessoristraat 340 160

Resultaat verkeerstelling 14 t/m 27 juni 2018 (*motorvoertuigen)

In de weken 38-39 (september) staat een verkeerstelling gepland die direct een nulmeting zal zijn voor de situatie voor de komst van de Lidl (en na de aanpassingen aan het kruispunt Keppelseweg-IJsselstraat-Loolaan en de verkeerslichten). Deze telling zal worden gebruikt om de periode na de opening van de Lidl te kunnen vergelijken.

Snelheid van het verkeer

De snelheid van het verkeer op de IJsselstraat is met de verkeersmeting ook vastgesteld. De resultaten zijn samengevat:

Locatie Gemiddelde snelheid V85*

Verkeersmeting snelheid IJsselstraat

IJsselstraat t.h.v. 13 33 km/uur 40 km/uur
IJsselstraat t.h.v. 27 31 km/uur 38 km/uur

* V85 is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden. De V85-regel is een eenvoudig manier om na te gaan of een snelheidslimiet overeenstemt met de weg en zijn omgeving.

Vrachtwagens IJsselstraat

De verkenning van het wel of niet op te heffen vrachtwagenverbod, dat is ingesteld komende vanaf het Zaagmolenpad, wordt meegenomen in de inrichting van de IJsselstraat. Na de zomer komt de gemeente hierop terug. Dit hangt namelijk ook samen met de weginrichting en andere aspecten als parkeren, etc. Het huidige vrachtwagenverbod op de IJsselstraat blijft vooralsnog in werking.

Afsluiting Zaagmolenpad / IJsselstraat d.m.v. een ‘harde knip’

Er komt geen afsluiting / knip in het Zaagmolenpad of IJsselstraat. De gehele wijk blijft bereikbaar via zowel de Energieweg als de Keppelseweg. Ook de hulpdiensten eisen bereikbaarheid van de wijk vanaf twee zijden. In het Zaagmolenpad worden (ook) verschillende snelheidsremmende maatregelen gerealiseerd. De route via het Zaagmolenpad en de IJsselstraat wordt daarmee voor doorgaand verkeer minder aantrekkelijk.

Laden en lossen Lidl

De inpandige laad-/losruimte van de Lidl blijft gesitueerd aan de zijde IJsselstraat en wordt ontsloten ter hoogte van het kruispunt. Zie ook de beantwoording onder het punt ‘Inrichting kruispunt Keppelseweg-IJsselstraat).

Bijeenkomst

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een bijeenkomst, deze zijn wij op dit moment aan het voorbereiden. Dan zal de inrichting voor de IJsselstraat worden toegelicht. Zie voor meer FAQ’s naar aanleiding van de inloopavond op 16 april 2018: www.doetinchem.nl/werkzaamhedenheelweg