Eerste werkzaamheden in Heelweg gaan van start

Liemers Infragroep gaat, in opdracht van de gemeente Doetinchem, aan de slag met de verharding, riolering en aanleg van straatwerk in de Heelweg. De werkzaamheden vinden concreet plaats in de volgende gebieden:

- Majoor Bosshardtstraat
- Maria Montessoristraat
- Zaagmolenpad (zijde IJsselstraat)
- Zaagmolenpad (zijde Metzocollege)

Fasering

Bijgevoegd treft u een tekening waarop de fasering is afgebeeld. De werkzaamheden worden maandag 5 november om 7:00 uur opgestart in de Maria Montessoristraat. In maart 2019 zijn naar verwachting alle werkzaamheden in het gebied afgerond. Voorafgaand aan een nieuwe fase worden de aanwonenden in dit gebied opnieuw schriftelijk geïnformeerd.

Werkvakken

Elk gebied wordt weer onderverdeeld in verschillende werkvakken van ieders circa 75 meter. Er wordt maar één werkvak tegelijkertijd opgebroken. Dit wordt gedaan in verband met de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Zodra de puinverharding klaar is wordt de volgende fase opgebroken.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van uw woning. Als wij in het werkvak bij uw woning aan het werk zijn is uw woning tijdelijk niet bereikbaar per auto. Wij verzoeken u daarom in die periode tijdelijk uw auto elders in de wijk te parkeren. Uw woning blijft te allen tijde per fiets en ter voet bereikbaar. Wij hopen op uw begrip en beperken de overlast tot een minimum.

Aanbieden huisvuil

Met Buha hebben wij afspraken gemaakt om uw huishoudelijk afval op de reguliere momenten in te zamelen. Uw container kunt u op de gebruikelijke momenten voor uw woning plaatsen. Wij zorgen ervoor dat uw container op de afgesproken inzamelplekken komt en plaatsen deze na leging weer terug bij uw woning. Zorg ervoor dat uw huisnummer duidelijk zichtbaar is op de container.

Planning

Weersinvloeden en/of onvoorziene omstandigheden, denk bijvoorbeeld aan afwijkende ligging van kabels en leidingen, kunnen van invloed zijn op de planning. Zijn er grote wijzigingen, dan informeren wij u tijdig.

Facebook

Gedurende de werkzaamheden kunt u door middel van het bezoeken van de Facebook-pagina Herinrichting-heelweg of www.doetinchem.nl/werkzaamhedenheelweg informatie verkrijgen over het werk.

Contact

Heeft u nog vragen over dit project, dan kun u contact op nemen met dhr. B. Derksen van Liemers Infragroep. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 232 01 169 (tussen 8:00 en 16:00 uur).


Te downloaden: