Wat doet de raad?

De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging van alle inwoners van Doetinchem. De raad telt 31 raadsleden, gekozen door de inwoners van Doetinchem, Gaanderen en Wehl. Ze worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn verdeeld over tien raadsfracties: 

CDA (7 zetels), PvdA (4 zetels), VVD (4 zetels), SP (4 zetels), D66 (4 zetels), GroenLinks (3 zetels), GemeenteBelangen Doetinchem (2 zetels), ChristenUnie-SGP (1 zetel), Lokaal Belang Doetinchem (1 zetel), Partij voor Lokaal Maatwerk (1 zetel).

De raad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Hij besluit welke plannen het college van burgemeester en wethouders moet uitvoeren en controleert of dit op de afgesproken manier en op tijd gebeurt.

Ook benoemt de raad de wethouders. Zij vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. Op het bestuurlijk informatiesysteem vindt u een beschrijving van de nevenfuncties van de raadsleden en van burgemeester en wethouders.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad.

Vergaderingen van de raad

Elke maand op donderdagavond is er een raadsvergadering. Deze begint om 19.30 uur in het stadhuis in Doetinchem, Raadhuisstraat 2. De raadzaal is bereikbaar via de avondingang links naast de hoofdingang, aan het Marktplein. De vergadering is openbaar. Raadsleden bespreken de voorstellen op de agenda en nemen er besluiten over. De voorbereiding op besluitvorming in de raadsvergadering vindt plaats in beeldvormende raadsbijeenkomsten. In deze bijeenkomst kunnen inwoners/belanghebbenden komen inspreken.

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Twee weken voor elke raadsvergadering is er een beeldvormende raadsbijeenkomst. Deze begint om 19.30 uur in het stadhuis. De gemeenteraad vindt het belangrijk alle belangen mee te wegen bij de voorbereiding op een te nemen besluit. Daarom nodigt de griffie namens de raad betrokkenen uit. Zij kunnen de raadsleden dan informeren over hun ideeën en belangen.

Door met inwoners, organisaties en het college in gesprek te gaan, krijgen de raadsleden meer informatie. Op één avond vinden meestal twee sessies plaats. In wat kleinere kring kunnen inwoners of instellingen hun verhaal kwijt. Er staat voor iedereen koffie klaar. Ook als u geen uitnodiging hebt ontvangen, kunt u meepraten over de onderwerpen die op de agenda staan. U kunt zich aanmelden bij de raadsgriffie via (0314) 399 541 of griffie@doetinchem.nl.

Hoe verloopt een beeldvormende raadsbijeenkomst?

De voorzitter noemt het onderwerp dat op de agenda staat. De raadsleden zitten aan tafel, één van elke fractie. Ook de wethouder heeft een plek aan tafel. Hebt u zich gemeld om mee te praten met de raad? Dan nodigt de voorzitter u uit om plaats te nemen. U krijgt het eerst het woord. Daarna stellen de raadsleden vragen aan u. Aan het eind van het gesprek wordt afgesproken hoe de raad het onderwerp verder behandelt. Van de beeldvormende raadsbijeenkomst wordt een conclusielijst gemaakt. Die kunt u enkele dagen later bekijken op besluitvorming Doetinchem.

Hoe kunt u onderwerpen op de agenda van de raad krijgen?

Het komt voor dat inwoners of organisaties graag met raadsleden over een onderwerp in gesprek gaan. Dit kan op een paar manieren:

  1. U stuurt een e-mail of brief aan de raadsgriffie. Daarin schrijft u waarover en waarom u met de raad in gesprek wilt. De griffie legt uw verzoek voor aan het presidium. Dit bestaat uit fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier. Daarna informeren wij u over het besluit van het presidium.
  2. Hebt u een idee voor de gemeente of uw wijk, dan kunt u gebruikmaken van het recht van burgerinitiatief. Het burgerinitiatief is aan een aantal spelregels gebonden. Informatie hierover en de nodige formulieren vindt u op Burgerinitiatief.
  3. U kunt zich rechtstreeks tot raadsleden of fracties richten en zo proberen aandacht voor een zaak te krijgen. Namen en e-mailadressen kunt u vinden op besluitvorming Doetinchem

Vergaderingen van de raad live op internet

De beeldvormende raadsbijeenkomsten en de raadsvergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden op internet. De vergadering is live te volgen en achteraf terug te zien op besluitvorming Doetinchem.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en via internet te volgen.

Privacy

De beelden blijven op internet altijd vindbaar. Dat geldt dus ook voor de beelden van insprekers. Meld het aan de griffie als u hier bezwaar tegen hebt. Dan komt u tijdens de uitzending niet in beeld.