Voorjaarsnota, begroting en jaarrekening

Op deze pagina vindt u alle documenten die te maken hebben met de financiën van de gemeente Doetinchem.

Begroting

Elk jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast voor het komende jaar. In de begroting staat wat de plannen zijn en welke resultaten de raad wil behalen. Ook worden de plannen financieel vertaald.Afbeelding begroting 2019

Klik op de afbeelding hiernaast om de begroting 2019 als pdf-bestand (2,3 MB) te downloaden.

Leest u liever een beknopte weergave van de begroting 2019? Download dan de Begroting 2019 in één oogopslag (168 KB)

Jaarrekening

Afbeelding Jaarstukken 2017In de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over de uitvoering van de begroting.

Klik op de afbeelding hiernaast om de jaarrekening 2017 (pdf-bestand, 7,3 MB) te downloaden.

Leest u liever een beknopte weergave van de jaarrekening 2017? Download dan de jaarrekening 2017 in één oogopslag (pdf-bestand, 245 KB).


VoorjaarsnotaVoorjaarsnota 2017

De voorjaarsnota is het kaderstellende visiedocument van de raad, dat de basis vormt voor de begroting van het volgende jaar.

Klik op de afbeelding hiernaast om de voorjaarsnota 2017 als pdf-bestand (1 MB) te downloaden.