Voorjaarsnota, begroting en jaarrekening

Op deze pagina vindt u alle documenten die te maken hebben met de financiën van de gemeente Doetinchem.

Begroting

Elk jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast voor het komende jaar. In de begroting staat wat de plannen zijn en welke resultaten de raad wil behalen. Ook worden de plannen financieel vertaald.geamendeerde begroting gD 2020

Klik op de afbeelding hiernaast om de geamendeerde begroting gD 2020 (pdf-bestand, 2,2 MB) te downloaden.

Leest u liever een beknopte weergave van de geamendeerde begroting gD 2020? Download dan de begroting gD 2020 in één oogopslag (pdf-bestand, 156 KB).

Jaarrekening

Jaarstukken 2018In de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over de uitvoering van de begroting.

Klik op de afbeelding hiernaast om de jaarrekening 2018 (pdf-bestand, 11,5 MB) te downloaden.

Leest u liever een beknopte weergave van de jaarrekening 2018? Download dan de jaarrekening 2018 in één oogopslag (pdf-bestand, 224 KB).


VoorjaarsnotaVoorjaarsnota 2017

De voorjaarsnota is het kaderstellende visiedocument van de raad, dat de basis vormt voor de begroting van het volgende jaar.

Klik op de afbeelding hiernaast om de voorjaarsnota 2017 als pdf-bestand (1 MB) te downloaden.