Verordeningen

Een gemeente legt afspraken vast in een document. Dit document heet een verordening. In de verordening staan rechten en plichten. Dit is gemeentelijke regelgeving.

Spelregels gemeente

In een verordening staan de spelregels over de handelwijze van een bepaald onderwerp. Ieder onderwerp heeft een eigen verordening. De verordeningen zijn vastgesteld door de raad en worden periodiek herzien.

Waar vindt u de verordeningen