Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Elke gemeente heeft een eigen gemeenteraad en een college van burgemeesters en wethouders. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kunt u stemmen op één van de kandidaten van verschillende lokale politieke partijen. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad.

Waarom stemmen?
Door te stemmen oefent u dus invloed uit op de besluitvorming in de gemeenteraad voor de komende vier jaar. De gemeenteraad beslist over veel zaken die u direct aangaan. Denk aan onderwerpen als verkeer, sport en veranderingen in de zorg.

Woensdag 21 maart 2018
De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 19 maart 2014. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 21 maart 2018. Stemmen kan bij ieder van de 32 verschillende stembureaus binnen de gemeente Doetinchem. Bent u op 21 maart bijvoorbeeld in het centrum van de stad, op uw werk of op bezoek bij een familielid? Het stembureau is niet ver van u verwijderd. De stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.

Wanneer mag ik stemmen?

U mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land  van de EU. Of u heeft een geldige verblijfsvergunning en verblijft  minimaal 5 jaar legaal in Nederland;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u woont in de gemeente Doetinchem.

Raadgevend referendum

Daarnaast heeft de Referendumcommissie besloten dat op woensdag 21 maart 2018 ook een raadgevend referendum plaatsvindt. U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017)?. Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIND);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

Kijk voor meer informatie over het raadgevend referendum op de website van de Referendumcommissie.