Stemmen in een andere gemeente

Als u voor de Tweede Kamerverkiezing wilt stemmen in een andere gemeente dan uw woongemeente, kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen.

Wat moet u doen?

U kunt via het formulier Verzoek om een kiezerspas de aanvraag schriftelijk indienen bij uw woongemeente. Dit moet uiterlijk vijf dagen voor de dag van de verkiezingen door de gemeente zijn ontvangen. Daarna kunt u tot 12 maart 2021 17.00 uur bij de balie nog een kiezerspas vragen. Maak hiervoor bij voorkeur een afspraak.

Bent u zes weken voor de verkiezingsdag verhuisd? Dan moet u het formulier sturen naar uw oude gemeente.

Let op: u kunt maar één keer een kiezerspas aanvragen. U krijgt geen tweede exemplaar.